Asuinrakennusten ja pihojen esteettömyyden tila

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41403

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra13_2012_Asuinrakennusten.pdf 4.938Mb PDF View/Open
Title: Asuinrakennusten ja pihojen esteettömyyden tila
Author: Verma, Ira; Kilpelä, Niina; Hätönen, Johanna
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2012-07-06
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 13/2012
ISBN: 978-952-11-4052-5
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41403
Abstract: Rakennetun ympäristön esteettömyys on keskeinen ominaisuus, kun tavoitellaan parempaa elämisen ja asumisen laatua kaikille väestöryhmille. Esteettömyyden edistäminen liittyy vahvasti myös väestön ikääntymiskehitykseen. Tilastot osoittavat, että uudisrakennettavat asunnot eivät riitä vastaamaan yhä kasvavaan esteettömien asuntojen tarpeeseen. Tarvitsemme määrätietoista asuntojen ja niiden ympäristöjen korjaamista nykyistä esteettömämmiksi. Esteettömyyden parantaminen on myös yhteiskunnalle kannattavaa sen vuoksi, että ikääntyneet voivat näin asua kotonaan entistä pidempään. Asuinrakennusten ja pihojen esteettömyyden tila -raportissa tarkastellaan olemassa olevan asuntorakennuskannan esteettömyyden tilaa ja korjausrakentamisen mahdollisuuksia esteettömyyden edistämisessä. Raportissa esitellään lisäksi monipuolisesti eritasoisia esteettömyyden parantamiskeinoja sekä tuodaan esille hyviä korjauskäytäntöjä ja toteutusesimerkkejä. Kestävien ratkaisujen edellytyksenä esteettömyyskorjauksissa on hyvä suunnittelu ja kunkin rakennuksen ominaispiirteiden huomioon ottaminen sekä huolellinen rakentamisen toteutus. Kun esteettömyyskorjaukset yhdistetään taloyhtiön muihin korjaushankkeisiin, pystytään pienilläkin lisäinvestoinneilla kohentamaan merkittävästi asumisen laatutasoa.
Subject (ysa): asuminen
korjausrakentaminen
asuinrakennukset
pihat
esteettömyys


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record