Rakennusvalvontatoimen yhteistyö

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41417

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra26_2008_Rakennusvalvontatoimen_yhteistyo.pdf 4.784Mb PDF View/Open
Title: Rakennusvalvontatoimen yhteistyö
Alternative title: Kuntien rakennusvalvontojen yhteistyömuotojen esittely
Author: Hytönen, Anu
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2008-12-29
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 26/2008
ISBN: 978-952-11-3327-5
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41417
Abstract: Rakennusvalvonnan yhteistyö-julkaisussa käsitellään erilaisia käytössä olevia kuntien rakennusvalvontojen yhteistyömuotoja sekä muita mahdollisia rakennusvalvonnan resurssien yhteiskäytön malleja. Tavoitteena on palvelun laadun parantaminen ja tehokkuuden lisääminen. Julkaisu on laadittu apuvälineeksi niille kunnille, jotka eivät ole kuntaliitoksissa mukana, jotta ne voisivat valita parhaiten sopivan yhteistyömallin rakennusvalvonnan toiminnan kehittämiseen. Keskeisimmät vaikutukset, joihin yhteistyöllä pyritään, liittyvät rakentamismääräysten soveltamiskäytäntöihin, kuntien rakennusvalvonnan resursseihin, asiakaspalvelun saatavuuteen, asiakkaiden tasavertaiseen kohteluun sekä kuntien rakennusvalvontatoimien välisten laatuerojen poistamiseen.
Subject (ysa): rakennusvalvonta
kunnat
kuntaliitokset
kuntayhtymät
osakaskunnat
viranomaisyhteistyö
kunnalliset liikelaitokset
julkiset palvelut
ostopalvelut
toimintamallit
toimivalta
sähköinen asiointi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record