Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009-2017

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41436

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_7_2009_Kor ... toimeenpanosuunnitelma.pdf 545.4Kb PDF View/Open
Title: Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009-2017
Editor: Hakaste, Harri
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2009-03-23
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 7/2009
ISBN: 978-952-11-3401-2
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41436
Abstract: Korjausrakentamisen määrä kasvaa lähivuosikymmeninä voimakkaasti mm. linjasaneerausten, julkisivukorjausten ja energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden yleistymisen myötä. Lisääntyvän korjaustarpeen hallinta edellyttää merkittäviä kehittämistoimia sekä kiinteistöjen ylläpidossa, viranomaisohjauksessa että korjauspalvelusektorilla. Korjausrakentamisen strategia 2007–2017 ja Valtioneuvoston periaatepäätös korjausrakentamisesta (2008) viitoittivat kehityslinjat ja toimenpiteet rakennuskannan ylläpidon ja korjausrakentamisen kehittämiselle. Strategian toimeenpanosuunnitelma määrittelee konkreettiset toimet, joilla kehitystyö viedään kiinteistönpidon ja rakentamisen käytäntöihin. Toimeenpanosuunnitelma sisältää 13 hankekokonaisuutta, joissa määritellään kehitystyön tavoitteet, vastuutahot sekä käytännön toteutustavat . Hankekokonaisuudet sisältävät mm. kiinteistönpidon välineiden kehittämisen, energiatehokkuuden parantamisen, ikääntyneiden kotona asumisen edistämisen, osaamisen lisäämisen sekä korjauspalvelujen kehittämisen. Toimeenpanosuunnitelman toteutus organisoidaan ohjaus- ja työryhmille, joiden koordinointivastuu ja tehtävät jakautuvat laaja-alaisesti alan toimijakentälle. Suunnitelman toteutumista seuraamaan asetetaan seurantaryhmä. Toimeenpanosuunnitelmassa otetaan lisäksi kantaa korjausrakentamisen tutkimuksen kehittämiseen sekä viestinnän järjestämiseen.
Subject (ysa): korjausrakentaminen
rakennuskanta
kunnossapito
korjaustarve
energiatehokkuus
ekotehokkuus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record