Metsäteollisuuden päästöjen raportointi Euroopan päästö- ja siirtorekisteriin

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41441

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra__13_2007_M ... -_ja_siirtorekisteriin.pdf 570.3Kb PDF View/Open
Title: Metsäteollisuuden päästöjen raportointi Euroopan päästö- ja siirtorekisteriin
Author: Saarinen, Mari; Punta, Eeva; Kostamo, Auli
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2007-06-13
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 13/2007
ISBN: 978-952-11-2693-2
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41441
Abstract: Euroopan päästö- ja siirtorekisteri (E-PRTR) korvaa aikaisemmin käytössä olleen päästötietojen raportointijärjestelmän, Euroopan päästörekisterin (EPER). E-PRTR –rekisteristä säädetty asetus (EY 166/2006) astui voimaan vuoden 2006 helmikuussa. Rekisteriin kootaan laitosten ilmaan ja veteen johdettavien päästöjen lisäksi tietoja laitoskokonaisuuden ulkopuolelle toimitetuista jätteistä ja jätevesipäästöistä sekä olemassa olevia tietoja hajalähteiden päästöistä. E-PRTR on julkinen tietokanta, jonka tarkoituksena on lisätä Euroopan Unionissa yleisön tietoisuutta ympäristön kuormituksesta ja edistää ympäristönsuojelutavoitteiden seurantaa. Uusi rekisteröintivelvoite sisältää kaikkiaan 91 epäpuhtautta, joista suurin osa on jätteiden ja jäteveden käsittelyn piiriin kuuluvia. Toiminnanharjoittajan on raportoitava vuosipäästöt sekä päästötietojen tuottamismenetelmät ympäristöviranomaisille. Suomessa tietojen keräys tapahtuu ympäristöhallinnon VAHTI -tietojärjestelmän kautta, josta ympäristöhallinto raportoi ne vuosittain E-PRTR –rekisteriin. Laitokset raportoivat edellisen vuoden päästötiedot seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ympäristöhallinnolle. Tässä julkaisussa on koottu yhteen parhaat käytännöt päästötietojen tuottamiseen metsäteollisuuslaitoksissa; sellu- ja paperiteollisuuden päästöjen raportoinnin lisäksi mukana ovat myös puulevyteollisuuden, kyllästämötoiminnan, energian tuotannon, sekä jätteiden ja jäteveden käsittelyn päästöjen raportointi. E-PRTR -asetuksen sisältämistä epäpuhtauksista käsitellään niitä, joita tässä julkaisussa esitettyjen laitostyyppien päästöt ilmaan ja veteen sisältävät. Näitä todennäköisesti raportoitavia epäpuhtauksia on selluteollisuudessa 14, paperi-, kartonki- ja vaneritehtailla 4, kyllästämöillä 9, jäteveden käsittelylaitoksilla 5 ja energian tuotantolaitoksilla 11 kappaletta. Julkaisua voidaan käyttää raportoitaessa tietoja Eurooppalaiseen päästö- ja siirtorekisteriin. Ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten edustajia on osallistunut julkaisun ohjausryhmän työhön.
Subject (ysa): metsäteollisuus
päästöt
epäpuhtaudet
Eurooppa
tietorekisterit
raportointi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record