Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristömelu

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41444

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_12_2007_Pa ... tomelu_-_taustamuistio.pdf 440.0Kb PDF View/Open
Title: Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristömelu
Author: Niskanen, Ilkka
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2007-05-03
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 12/2007
ISBN: 978-952-11-2679-6
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41444
Abstract: Parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate (BAT = Best Available Techniques) on yksi ympäristönsuojelun yleisistä periaatteista. Sitä on sovellettu ympäristönsuojelun eri lohkoilla 1990-luvulta lähtien, mutta tietoa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta meluntorjunnassa on kuitenkin vähän ja se on hajallaan. Meluntorjunnan parhaista käyttökelpoisista tekniikoista on tarve saada lisää tietoa. EY:n komission hyväksymien BREF-asiakirjojen (BREF = BAT Reference Document) tavoite on juuri kerätä tietoa parhaista käytössä olevista tekniikoista ja vertailla eri lähteistä kerättyjä tietoja. Hyväksytyt BREF-asiakirjat sisältävät hajanaista tietoa eri tuotantosektoreiden meluntorjunnasta, ja niiden käyttökelpoisuus meluntorjunnan osalta jää nykyisellään hyvin vähäiseksi. Suomessa tulisi käynnistää hanke kansallisen horisontaalisen meluntorjunnan BREF-vertailuasiakirjan laatimisesta. Meluntorjunnan BREF-asiakirja palvelisi toiminnan harjoittajia ja viranomaisia tiedon lähteenä, mahdollisesti se myös yhtenäistäisi käytäntöjä ympäristölupien meluntorjunta-asioissa. Meluntorjunnan ja melupäästöjen nostaminen BREF-asiakirjaan lisäisi yleistä tietoisuutta siitä, että parhaiden käyttökelpoisia tekniikoita voidaan soveltaa myös meluntorjuntaan. Parhaimmillaan BREF-vertailuasiakirja ja siinä esitetyt päästöluokitukset suuntaisivat ja kannustaisivat tuotantolaitteiden valmistajien kehitystoimintaa.
Subject (ysa): ympäristönsuojelu
meluntorjunta
paras käytettävissä oleva tekniikka


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record