Vihreä talous suomalaisessa yhteiskunnassa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41446

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra1_2013_Vihr ... aisessa_yhteiskunnassa.pdf 592.0Kb PDF View/Open
Title: Vihreä talous suomalaisessa yhteiskunnassa
Author: Antikainen, Riina; Lähtinen, Katja; Leppänen, Maija; Furman, Eeva
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2013-02-18
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 1/2013
ISBN: 978-952-11-4137-9
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41446
Abstract: Vihreä talous -käsite on yleisesti käytössä julkisessa keskustelussa. Käsitteen sisällöstä ei kuitenkaan ole yksiselitteistä näkemystä. Tämän selvityksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä vihreän talouden käsitteestä ja niistä muutoksista, joita vihreään talouteen siirtyminen edellyttäisi. Selvitys on osa Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) vuonna 2012 toteutetun ja ympäristöministeriön rahoittaman ”Vihreä talous – käsitteen jäsennys ja seuraukset eri toimijoille” -hanketta. Tutkimusaineistona käytettiin kirjallisuutta, internet-taustakyselyä, monitieteisen tutkijatyöpajan ja toimijatyöpajan tuloksia, työpajojen alustuksia sekä työpajoissa esitettyjä asiantuntijanäkemyksiä ja hankkeen ohjausryhmässä käytyjä keskusteluja. Vihreän talouden elementtejä ovat muun muassa resurssi-, eli energia- ja materiaalitehokkuus, resurssien käytön vähentäminen, tehostaminen ja kierrättäminen, siirtyminen aineellisesta aineettomaan arvonluontiin ja yritysten liiketoimintamallien uudistaminen kuten teollisen symbioosin mallit ja palveluistuminen. Muutoksessa olennaisia ovat tuotannon ja yhdyskuntien uudet toimintamallit, luontopääoman säilyttäminen ja globaalin toimintaympäristön asettamien haasteiden huomioon ottaminen sekä kestävyysperiaatteiden toteutuminen. Vihreä talous nähdään kotimaisen hyvinvoinnin, työllisyyden ja talouden edellytysten luojana, mutta toisaalta yritysten kansainvälistymisen ja kansainvälisen liiketoiminnan mahdollistajana. Suomen vahvuuksia löytyy muun muassa biotalouden, cleantechin, veteen ja vesihuoltoon sekä kierrätykseen liittyvästä osaamisesta. Vahvuutena ovat myös eri toimijoiden perinteisesti läheiset yhteistyösuhteet. Uudistumista hidastavasta siiloajattelua tulisi kuitenkin vielä entisestään pyrkiä vähentämään ja tukea toimija- ja politiikkatason yhteistyöaloitteita ja kokeiluja. Jatkossa olisi tarpeen ymmärtää, miten paikallisten innovaatioiden ja järjestelmämuutosten toimii vihreän talouden muutosta tukevana toimijoiden vuorovaikutteisena prosessina ja miten systeemiset vuorovaikutukset vaikuttavat innovaatioiden syntyyn, käyttöönottoon ja leviämiseen.
Subject (ysa): kestävä kehitys
vihreä talous
ympäristövaikutukset
taloudelliset vaikutukset
sosiaaliset vaikutukset
päätöksenteko


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record