Lisärakentaminen osana korjausrakentamishanketta

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41468

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra27_2011_Lis ... jausrakentamishanketta.pdf 1.059Mb PDF View/Open
Title: Lisärakentaminen osana korjausrakentamishanketta
Author: Lukkarinen, Sanna; Kärki, Anni; Saari, Arto; Junnonen, Juha-Matti
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2011-10-26
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 27/2011
ISBN: 978-952-11-3931-4
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41468
Abstract: Valtaosa Suomen asuinkerrostalokannasta on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Koska asuinrakennus peruskorjataan tyypillisesti 40–50 vuoden välein, on peruskorjaustarpeessa mittava määrä asuinkerrostaloja. Lisärakentamista on usein esitetty yhtenä mahdollisuutena rahoittaa osa peruskorjauskustannuksista. Tässä raportissa tarkastellaan 1960–1970-lukujen asuinkerrostalojen lisärakentamisen perusedellytyksiä sekä lisärakentamisen kannattavuuteen liittyviä tekijöitä taloyhtiön kannalta. Taloudellisten tekijöiden osalta tavoitteena on myös löytää ne muuttujat, jotka oleellisesti vaikuttavat lisärakennuskustannuksiin ja sitä kautta taloyhtiön saamaan taloudellisen nettohyödyn suuruuteen. Lisärakentamiseen liittyy usein huomattavia taloudellisia riskejä, jotka voivat aiheuttaa, ettei hankkeelle asetetut tavoitteet toteudu. Hankkeen kannattavuus on aina tapauskohtaisesti tarkistettava sillä siihen vaikuttavat huomattavasti mm. lisärakentamisen määrä, kunnan lisärakentamista koskevat päätökset, tontin omistussuhteet, pysäköintijärjestelyt sekä alueen asuntojen myyntihinnat.
Subject (ysa): rakentaminen
lisärakentaminen
korjausrakentaminen
kerrostalot
kustannukset
kannattavuus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record