Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41474

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_15_2012.pdf 7.831Mb PDF View/Open
Title: Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen
Author: Karvonen, Airi; Taina, Tuire; Gustafsson, Juhani; Mannio, Jaakko; Mehtonen, Jukka; Nystén, Taina; Ruoppa, Marja; Sainio, Pirjo; Siimes, Katri; Silvo, Kimmo; Tuominen, Sirkku; Verta, Matti; Vuori, Kari-Matti; Äystö, Lauri
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2012-10-18
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 15/2012
ISBN: 978-952-11-4053-2
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41474
Abstract: Vesipolitiikan puitedirektiivissä vahvistetaan puitteet pinta- ja pohjavesien suojelulle ja asetetaan ympäristöpolitiikan tavoitteet, joihin kuuluvat hyvän kemiallisen ja ekologisen tilan saavuttaminen ja vesien tilan huonontumisen ehkäiseminen. Meristrategiadirektiivissä säädetään merenhoidon suunnittelusta ja hyvän tilan saavuttamisesta. Tämän julkaisun tarkoituksena on toimia ohjeena, hyvien menettelytapojen kuvauksena ja avata haitallisia aineita koskevia säädöksiä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa koko maassa mm. haitallisia aineita koskevia lupamenettelyjä, vesien ja merenhoidon suunnittelua, kuormituksen seuranta- ja tarkkailusuunnitelmia sekä vesikemiallisia mittauksia ja analyysien laadunvarmennusta. Julkaisussa annetaan ohjeita mm. haitallisten aineiden kuormitusinventaarioiden laatimista, ympäristönlaatunormien soveltamista sekä tarkkailun ja seurannan järjestämistä varten.
Subject (ysa): haitalliset aineet
kuormitus
vesien suojelu
direktiivit
pintavesi
pohjavesi
ympäristön tila


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record