Suljettujen ja hylättyjen kaivosten kaivannaisjätealueiden kartoitus

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41486

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
YMra_24_2013.pdf 1.448MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Suljettujen ja hylättyjen kaivosten kaivannaisjätealueiden kartoitus
Tekijä: Räisänen, Marja Liisa; Tornivaara, Anna; Haavisto, Teija; Niskala, Kaisa; Silvola, Matti
Julkaisija: Ympäristöministeriö
Päiväys: 2013-08-23
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Ympäristöministeriön raportteja 24/2013
ISBN: 978-952-11-4216-1
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41486
Tiivistelmä: Vuonna 2006 voimaan tulleen kaivannaisjätedirektiivin mukaan tulee käytöstä poistetut tai hylätyt vakavaa ympäristön pilaantumista tai ympäristölle mahdollista vaaraa aiheuttavat kaivannaisjätealueet luetteloida. Näitä alueita ovat ympäristöministeriön toimeksiannosta kartoittaneet Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Alueiden luokittelussa on käytetty apuna EU:n komission kartoitusohjeessa esitettyä riskinarviointimenettelyä, minkä lisäksi tarkastelua täydennettiin Suomen olosuhteiden kannalta merkittävillä tekijöillä. Työssä käytetty aineisto koostui Geologian tutkimuskeskuksen tietokannoista, julkaisuista, raporteista, ympäristöhallinnon asiakirjoista sekä ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoista. Kartoituksessa tunnistettiin 37 kaivokselta yhteensä 53 kaivannaisjätealuetta, jotka voivat aiheuttaa vakavaa ympäristön pilaantumista tai mahdollista vaaraa ympäristölle. Jätealueiden sijainnin lisäksi julkaistusta luettelosta löytyvät tiedot jätemääristä sekä 30 alueen jatkotutkimustarpeista. Yksikään arvioiduista alueista ei nykyisessä muodossaan aiheuta suuronnettomuuden vaaraa. Julkaisun lopussa esitetään jatkotoimenpidesuosituksia.
Asiasanat (ysa): kaivokset
jätteet
jätteet -- käsittely
ympäristövaikutukset
riskienarviointi


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot