Suljettujen ja hylättyjen kaivosten kaivannaisjätealueiden kartoitus

Visa fullständig post

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41486

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
YMra_24_2013.pdf 1.448Mb PDF Granska/Öppna
Titel: Suljettujen ja hylättyjen kaivosten kaivannaisjätealueiden kartoitus
Författare: Räisänen, Marja Liisa; Tornivaara, Anna; Haavisto, Teija; Niskala, Kaisa; Silvola, Matti
Utgivare: Ympäristöministeriö
Datum: 2013-08-23
Språk: fi
Tillhör serie: Ympäristöministeriön raportteja 24/2013
ISBN: 978-952-11-4216-1
ISSN: 1796-170X
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/41486
Abstrakt: Vuonna 2006 voimaan tulleen kaivannaisjätedirektiivin mukaan tulee käytöstä poistetut tai hylätyt vakavaa ympäristön pilaantumista tai ympäristölle mahdollista vaaraa aiheuttavat kaivannaisjätealueet luetteloida. Näitä alueita ovat ympäristöministeriön toimeksiannosta kartoittaneet Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Alueiden luokittelussa on käytetty apuna EU:n komission kartoitusohjeessa esitettyä riskinarviointimenettelyä, minkä lisäksi tarkastelua täydennettiin Suomen olosuhteiden kannalta merkittävillä tekijöillä. Työssä käytetty aineisto koostui Geologian tutkimuskeskuksen tietokannoista, julkaisuista, raporteista, ympäristöhallinnon asiakirjoista sekä ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoista. Kartoituksessa tunnistettiin 37 kaivokselta yhteensä 53 kaivannaisjätealuetta, jotka voivat aiheuttaa vakavaa ympäristön pilaantumista tai mahdollista vaaraa ympäristölle. Jätealueiden sijainnin lisäksi julkaistusta luettelosta löytyvät tiedot jätemääristä sekä 30 alueen jatkotutkimustarpeista. Yksikään arvioiduista alueista ei nykyisessä muodossaan aiheuta suuronnettomuuden vaaraa. Julkaisun lopussa esitetään jatkotoimenpidesuosituksia.
Subject (ysa): kaivokset
jätteet
jätteet -- käsittely
ympäristövaikutukset
riskienarviointi


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post