Suljettujen ja hylättyjen kaivosten kaivannaisjätealueiden kartoitus

Show simple item record

dc.contributor.author Räisänen, Marja Liisa fi
dc.contributor.author Tornivaara, Anna fi
dc.contributor.author Haavisto, Teija fi
dc.contributor.author Niskala, Kaisa fi
dc.contributor.author Silvola, Matti fi
dc.date.accessioned 2013-10-17T09:03:24Z
dc.date.available 2013-10-17T09:03:24Z
dc.date.issued 2013-08-23 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-4216-1 fi
dc.identifier.issn 1796-170X fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/41486
dc.description.abstract Vuonna 2006 voimaan tulleen kaivannaisjätedirektiivin mukaan tulee käytöstä poistetut tai hylätyt vakavaa ympäristön pilaantumista tai ympäristölle mahdollista vaaraa aiheuttavat kaivannaisjätealueet luetteloida. Näitä alueita ovat ympäristöministeriön toimeksiannosta kartoittaneet Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Alueiden luokittelussa on käytetty apuna EU:n komission kartoitusohjeessa esitettyä riskinarviointimenettelyä, minkä lisäksi tarkastelua täydennettiin Suomen olosuhteiden kannalta merkittävillä tekijöillä. Työssä käytetty aineisto koostui Geologian tutkimuskeskuksen tietokannoista, julkaisuista, raporteista, ympäristöhallinnon asiakirjoista sekä ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoista. Kartoituksessa tunnistettiin 37 kaivokselta yhteensä 53 kaivannaisjätealuetta, jotka voivat aiheuttaa vakavaa ympäristön pilaantumista tai mahdollista vaaraa ympäristölle. Jätealueiden sijainnin lisäksi julkaistusta luettelosta löytyvät tiedot jätemääristä sekä 30 alueen jatkotutkimustarpeista. Yksikään arvioiduista alueista ei nykyisessä muodossaan aiheuta suuronnettomuuden vaaraa. Julkaisun lopussa esitetään jatkotoimenpidesuosituksia. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.ispartofseries Ympäristöministeriön raportteja 24/2013 fi
dc.title Suljettujen ja hylättyjen kaivosten kaivannaisjätealueiden kartoitus fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Ympäristöministeriö fi
dc.subject.ysa kaivokset fi
dc.subject.ysa jätteet fi
dc.subject.ysa jätteet -- käsittely fi
dc.subject.ysa ympäristövaikutukset fi
dc.subject.ysa riskienarviointi fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_24_2013.pdf 1.448Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record