Selvitys seudullisista kaupan hankkeista 2008

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41491

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra2_2009_Selv ... kaupan_hankkeista_2008.pdf 22.87Mb PDF View/Open
Title: Selvitys seudullisista kaupan hankkeista 2008
Author: Yrjölä, Anna
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2009-01-29
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 2/2009
ISBN: 978-952-11-3349-7
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41491
Abstract: Kaupan sijoittumisella vaikutetaan merkittävästi yhdyskuntarakenteen eheytymiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään. Kehityksen suunnan arvioimiseksi tarvitaan tietoa kaupan hankkeiden ajankohtaisesta suunnittelutilanteesta. Tähän selvitykseen on koottu kokonaiskuva kesä–syyskuussa 2008 vireillä olleista, seudullisesti merkittävistä kaupan hankkeista. Siinä on esitetty tiedot näiden kaupan suurhankkeiden määrästä, koosta ja tyypistä. Lisäksi on selvitetty hankkeiden suhdetta maakuntakaavoihin ja seutukaavoihin sekä hankkeiden sijaintia yhdyskuntarakenteessa.
Subject (ysa): kauppa
kaavoitus
yhdyskuntarakenne
vähittäiskauppa
suuryksiköt
erikoistavarakauppa
kauppakeskukset


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record