Selvitys seudullisista kaupan hankkeista 2008

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41491

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
YMra2_2009_Selv ... kaupan_hankkeista_2008.pdf 22.87MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Selvitys seudullisista kaupan hankkeista 2008
Tekijä: Yrjölä, Anna
Julkaisija: Ympäristöministeriö
Päiväys: 2009-01-29
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Ympäristöministeriön raportteja 2/2009
ISBN: 978-952-11-3349-7
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41491
Tiivistelmä: Kaupan sijoittumisella vaikutetaan merkittävästi yhdyskuntarakenteen eheytymiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään. Kehityksen suunnan arvioimiseksi tarvitaan tietoa kaupan hankkeiden ajankohtaisesta suunnittelutilanteesta. Tähän selvitykseen on koottu kokonaiskuva kesä–syyskuussa 2008 vireillä olleista, seudullisesti merkittävistä kaupan hankkeista. Siinä on esitetty tiedot näiden kaupan suurhankkeiden määrästä, koosta ja tyypistä. Lisäksi on selvitetty hankkeiden suhdetta maakuntakaavoihin ja seutukaavoihin sekä hankkeiden sijaintia yhdyskuntarakenteessa.
Asiasanat (ysa): kauppa
kaavoitus
yhdyskuntarakenne
vähittäiskauppa
suuryksiköt
erikoistavarakauppa
kauppakeskukset


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot