Selvitys seudullisista kaupan hankkeista 2008

Visa fullständig post

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41491

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
YMra2_2009_Selv ... kaupan_hankkeista_2008.pdf 22.87Mb PDF Granska/Öppna
Titel: Selvitys seudullisista kaupan hankkeista 2008
Författare: Yrjölä, Anna
Utgivare: Ympäristöministeriö
Datum: 2009-01-29
Språk: fi
Tillhör serie: Ympäristöministeriön raportteja 2/2009
ISBN: 978-952-11-3349-7
ISSN: 1796-170X
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/41491
Abstrakt: Kaupan sijoittumisella vaikutetaan merkittävästi yhdyskuntarakenteen eheytymiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään. Kehityksen suunnan arvioimiseksi tarvitaan tietoa kaupan hankkeiden ajankohtaisesta suunnittelutilanteesta. Tähän selvitykseen on koottu kokonaiskuva kesä–syyskuussa 2008 vireillä olleista, seudullisesti merkittävistä kaupan hankkeista. Siinä on esitetty tiedot näiden kaupan suurhankkeiden määrästä, koosta ja tyypistä. Lisäksi on selvitetty hankkeiden suhdetta maakuntakaavoihin ja seutukaavoihin sekä hankkeiden sijaintia yhdyskuntarakenteessa.
Subject (ysa): kauppa
kaavoitus
yhdyskuntarakenne
vähittäiskauppa
suuryksiköt
erikoistavarakauppa
kauppakeskukset


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post