Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2016

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41494

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra5_2008_METSOn_toimintaohjelma_2008-2016.pdf 1.491Mb PDF View/Open
Title: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2016
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 5/2008
ISSN: 1796-170X
ISBN: 978-952-11-3005-2
Abstract: Ympäristöministeriö asettama työryhmä on laatinut ehdotuksensa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaksi (METSO) vuosille 2008–2016. Ohjelma sisältää yhteensä 14 toimenpidekokonaisuutta, niiden vaikutusten arvioinnin sekä yhteenvedon rahoituksen tarpeesta. Sen valmistelun lähtökohtana on ollut METSO-ohjelman kokeiluvaihe, joka toteutettiin vuosina 2002−2007. METSO-ohjelman tavoitteena on metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantumisen pysäyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden suotuisan kehityksen vakiinnuttaminen vuoteen 2016 mennessä. Tähän päästään sekä parantamalla nykyistä suojelualueverkkoa että kehittämällä talousmetsien luonnonhoitoa. Myös metsä- ja ympäristöorganisaatioiden yhteistoimintaa, metsänomistajien neuvontaa, metsäalan ammattilaisten koulutusta ja viestintää lisätään ja kehitetään. Nykyistä tietopohjaa metsien monimuotoisuudesta ja sen turvaamisen keinoista kartutetaan tutkimuksen ja seurannan avulla. Ohjelman toimenpiteet perustuvat tarkoituksenmukaiseen keinovalikoimaan, metsänomistajien vapaaehtoisuuteen, yhteistyöhön ja kustannustehokkuuteen.
URI: http://hdl.handle.net/10138/41494
Date: 2008-02-11
Subject (ysa): metsät -- suojelu
luonnonsuojelu
luonnon monimuotoisuus
luonnonhoito
metsänhoito
ennallistaminen


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record