Sammanfattning av landskapsförbundens vindkraftsutredningar

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41498

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_19sv_2012_ ... dkraftsutredningar_web.pdf 2.971Mb PDF View/Open
Title: Sammanfattning av landskapsförbundens vindkraftsutredningar
Author: Klap, Aleksis
Publisher: Miljöministeriet
Date: 2012-09-28
Language: sv
Belongs to series: Mijöministeriets rapporter 19sv/2012
ISBN: 978-952-11-4082-2
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41498
Abstract: Avsikten är att betydligt öka mängden energi som produceras med vindkraft fram till 2020 enligt åtagandepaketet för förnybar energi. Syftet med den här sammanfattningen av landskapsförbundens vindkraftsutredningar är att skapa en helhetsbild av områden i Finland som lämpar sig för vindkraftsproduktion. De områden som lämpar sig för vindkraftsproduktion har delats in enligt utredningsnoggrannhet i potentiella vindkraftsområden och utredningsområden för vindkraftsproduktion. I landskapsförbundens vindkraftsutredningar har sammanlagt 588 områden definierats (6 200 km2), varav 254 är potentiella vindkraftsområden och 334 är utredningsområden för vindkraftsproduktion. Enligt utredningen kunde sammanlagt cirka 12 000 MW vindkraft placeras i de potentiella vindkraftsområdena.
Subject (ysa): tuulienergia
tuulivoimalat
tuulipuistot
maakuntaliitot
alueidenkäyttö


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record