Ehdotus valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi vuoteen 2016

Visa fullständig post

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41502

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
YMra_3_2007_Ehd ... itelmaksi_vuoteen_2016.pdf 734.8Kb PDF Granska/Öppna
Titel: Ehdotus valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi vuoteen 2016
Sekundär titel: Valtakunnallista jätesuunnitelmaa valmistelleen työryhmän mietintö
Utgivare: Ympäristöministeriö
Datum: 2007-01-22
Språk: fi
Tillhör serie: Ympäristöministeriön raportteja 3/2007
ISBN: 978-952-11-2561-4
ISSN: 1796-170X
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/41502
Abstrakt: Ympäristöministeriön asettaman, valtakunnallista jätesuunnitelmaa (VALTSU) valmistelleen työryhmän mietinnössä esitetään strateginen suunnitelma Suomen jätehuollon sekä jätteiden synnyn ehkäisyn kehittämiseksi vuoteen 2016 mennessä. Suunnitelmassa on korostettu jätealan yhtymäkohtia muihin ympäristöpolitiikan sektoreihin, kuten kemikaalipolitiikkaan, luonnonvarojen kestävään käyttöön, ilmastopolitiikkaan, ympäristöterveydenhuoltoon, maaperän suojeluun ja teknologiapolitiikkaan. Jätehuollon päämääriksi on valittu seitsemän keskeistä teemaa, jotka ovat: 1) tuotannon ja kulutuksen materiaalitehokkuus, 2) kierrätyksen tehostaminen, 3) vaarallisten aineiden hallinta, 4) jätehuollon ilmastovaikutukset, 5) jätehuollon terveys- ja ympäristöhaitat, 6) jätehuollon organisointi ja 7) jäteosaamisen kehittäminen. Näiden lisäksi tarkastellaan yhdessä luvussa jätteiden kansainvälisiä siirtoja. Kullekin teemalle esitetään pitkän aikavälin tavoitteita ja niiden toteuttamiseksi tarvittavat keskeiset ohjauskeinot vastuutahoineen. Ohjauskeinot sisältävät mm. lainsäädännön muutoksia, jätevirtojen vero-ohjauksen selvittämistä, ohjeistusta, vapaaehtoista yhteistyötä ja informaation lisäämistä. Esimerkiksi jätteen synnyn ehkäisyn edistämiseksi esitetään otettavaksi käyttöön uusia tuotteiden, tuotannon, rakentamisen ja kulutuksen materiaalitehokkuutta parantavia ohjauskeinoja. Kierrätystä ehdotetaan parannettavaksi mm. toimilla, jotka parantavat uusiomateriaalien kysyntää. Yhdyskuntajätteen hyödyntämisasteen lisäämiseksi ja kaatopaikkojen metaanipäästöjen vähentämiseksi tulisi lisätä kierrätykseen soveltumattoman jätteen enrgiahyödyntämistä. Työryhmä on esittänyt myös kunnille, yrityksille ja muille alan toimijoille joukon suosituksia vapaaehtoisiksi toimenpiteiksi. Mietintö sisältää myös ehdotuksen valtakunnallisen jätesuunnitelman ja alueellisten jätesuunnitelmien yhteensovittamiseksi, ehdotuksen seurannan toteuttamiseksi sekä tiivistelmän suunnitelman vaikutusten arvioinnista.
Subject (ysa): jätteet
jätehuolto
suunnitelmat
strategia
ympäristöpolitiikka
ekotehokkuus


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post