Asuntokannan kehittäminen kasvukeskusten ulkopuolella

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41503

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra12_2011_Asu ... keskusten_ulkopuolella.pdf 682.4Kb PDF View/Open
Title: Asuntokannan kehittäminen kasvukeskusten ulkopuolella
Alternative title: Työryhmäraportti
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2011-03-15
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 12/2011
ISBN: 978-952-11-3866-9
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41503
Abstract: Ympäristöministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli tarkastella kokonaisvaltaisesti kasvukeskusten ulkopuolella olevien asuinalueiden ongelmia ja erityisesti sellaista ARA-asuntokantaa, jossa käyttöasteet ovat merkittävästi alentuneet. Työryhmän tuli tehdä ehdotuksia, miten asuntokantaa voidaan sopeuttaa ja kehittää vastaamaan kysyntää ja miten vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä voidaan parantaa. Työryhmän tuli arvioida myös asuntokantaan liittyvien riskien laajuutta ja tulevaa kehitystä valtion riskienhallinnan näkökulmasta sekä samalla punnita käytössä olevien tukitoimien toimivuutta ja mahdollisia kehittämistarpeita. Työryhmän työssä tarkasteltiin myös kuntaliitosten vaikutuksia liitoskuntien entisille keskustaajamilla sijaitseviin vuokrataloyhteisöihin. Lisäksi selvitettiin yhdistysmuotoisten vanhustentaloyhteisöjen taloudellisia riskejä. Työryhmä keskittyi tarkastelussaan niiden kuntien asuntokantaan, joissa ennustettu väestön väheneminen on yli 2 prosenttia seuraavan kymmenen vuoden aikana. Työryhmän ehdotukset kohdistuvat kuntien rooliin asuntosektorilla, asuntokannan ennakoivaan ja suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon, tukitoimenpiteiden kehittämiseen ja tukijärjestelmien muuhun kehittämiseen.
Subject (ysa): asuntokanta
käyttö
valtiontuki
tukimuodot
riskienhallinta


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record