Valtioneuvoston periaatepäätös meluntorjunnasta

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41509

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_7_2007_Vnp_meluntorjunnasta.pdf 3.243Mb PDF View/Open
Title: Valtioneuvoston periaatepäätös meluntorjunnasta
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2007-03-07
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 7/2007
ISBN: 978-952-11-2618-5
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41509
Abstract: Valtioneuvosto on 31.5.2006 antanut periaatepäätöksen meluntorjunnasta. Ympäristömelua koskevalla valtioneuvoston periaatepäätöksellä pyritään kiinnittämään huomiota meluntorjunnan yleisiin päämääriin ja tavoitteisiin, keinoihin vähentää melupäästöjä ja niistä aiheutuvia haittoja sekä eri viranomaisten välisen yhteistyön tiivistämiseen. Melun aiheuttamien ongelmien ennaltaehkäisy ja olemassa olevien haittojen vähentäminen edellyttävät meluntorjunnan huomioonottamista läpäisevästi melua aiheuttavaa toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Periaatepäätöstä täydentävässä osassa kerrotaan lyhyesti päätöksen lähtökohdista, kuten meluntorjunnan nykytilasta ja sen arvioinnista, periaatepäätöksen tavoitteista ja keskeisistä ehdotuksista, periaatepäätöksen vaikutuksista sekä asian valmistelusta. 
Subject (ysa): valtionhallinto
hallintopäätökset
melu
altistuminen
meluntorjunta
hiljaiset alueet


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record