Anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41517

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MA1sv_2010_Anvi ... dd_vid_husdjursskotsel.pdf 1.230Mb PDF View/Open
Title: Anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel
Publisher: Miljöministeriet
Date: 2010-04-19
Language: swe
Belongs to series: Miljöförvaltningens anvisningar 1sv/2010
ISBN: 978-952-11-3727-3
ISSN: 1796-1653
URI: http://hdl.handle.net/10138/41517
Abstract: Syftet med denna anvisning från miljöministeriet är att förenhetliga och snabba upp handläggningen av miljötillstånd  som grundar sig på miljöskyddslagen (86/2000) och -förordningen (168/2000) och förbättra kvaliteten på tillståndsansökningarna. Anvisningen riktas till de regionala miljöcentralerna samt delges de kommunala miljövårdsmyndigheterna och intressegrupperna. Den är inte bindande för myndigheterna och tillämpningen bör ske från fall till fall med beaktande av de lokala omständigheterna.
Subject (ysa): kotieläintalous
ympäristönsuojelu
ohjeet
lanta
päästöt
ympäristöluvat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record