Ympäristölupapäätösten valmistelu

Visa fullständig post

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41518

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
OH3_2007_Ympari ... tosten_valmistelu_VIVE.pdf 1.980Mb PDF Granska/Öppna
Titel: Ympäristölupapäätösten valmistelu
Sekundär titel: Pienet ja keskisuuret toiminnot
Utgivare: Suomen ympäristökeskus
Datum: 2008-02-26
Språk: fin
Tillhör serie: Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2007
ISBN: 978-952-11-2958-2
ISSN: 1796-1653
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/41518
Abstrakt: Opas ympäristölupapäätösten valmisteluun on suunnattu pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupia valmisteleville viranomaisille. Oppaan tavoitteena on helpottaa ympäristölupapäätösten valmistelua.Oppaassa käydään läpi ympäristölupapäätöksen valmistelussa huomioon otettavia seikkoja, kuten toiminnan luvanvaraisuuden määrittelyä, lupaharkintaa ja luvan myöntämisen edellytyksiä sekä ympäristölupakäsittelyyn liittyviä vaiheita. Keskeisen osan oppaasta muodostaa päästölähteittäinen tarkastelu, jossa esitetään lupamääräyksissä huomioon otettavia asioita ja annetaan esimerkkejä lupamääräyksistä. Oppaaseen on myös listattu määräysten valmistelussa huomioon otettavaa lainsäädäntöä sekä muita selvityksiä aihepiireittäin. Lisäksi oppaassa on pienille ja keskisuurille toiminnoille soveltuva päätösmalli, jonka tavoitteena on helpottaa lupapäätöksen kirjoittamista malliin liitettyjen esimerkkien ja opastavien tekstien avulla. 
Subject (ysa): ympäristöluvat
viranomaiset
päästöt
lainsäädäntö
oppaat


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post