New perspectives on emotional processes and decision making in the game of poker : with special emphasis on the tilting phenomenon

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9337-1
Title: New perspectives on emotional processes and decision making in the game of poker : with special emphasis on the tilting phenomenon
Author: Palomäki, Jussi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences, Kognitiotieteen osasto
Helsinki institute for information technology
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Poker, especially on-line poker, is a game of skill and chance that requires constant and rapid decision making under varying levels of risk and uncertainty. Poker playing skill encompasses both technical and emotional elements. In poker, it is possible to acquire enough experience and skill to win money in the long run. Yet every poker player, regardless of his/her skill, occasionally loses. Poor, out-of-control poker decision making due to negative emotions typically elicited by monetary losses is commonly known as tilting and often results in superfluous losses. The aim of this thesis was to evaluate psychological and physiological emotional processes associated with poker decision making. Studies I III were based on Internet-questionnaire data. Study I (N=60) was qualitative, and Studies II (N=354) and III (N=417) were correlative. The emphasis here was on exploring the underpinnings of the tilting phenomenon and the differences in emotion regulation abilities between experienced and inexperienced poker players. In Study IV (N=29), psychophysiological reactivity (electrodermal activity; EDA) was measured in a laboratory setting while participants played the No Limit Texas Hold'em (NLHE) poker variant on a computer. Overall, the results suggest that tilting behavior is instigated by loss-induced feelings of injustice/unfairness (moral indignation). These feelings are also associated with chasing behavior, where players attempt irrationally to regain the money that they feel is rightfully theirs. The aftermath of tilting was characterized by reports of sleeping problems and rumination over lost resources (Study I). A higher tendency to experience loss-induced negative feelings was associated with a higher reported severity of tilting (Study III). Experienced players, when compared with inexperienced ones, exhibited a more mature/impassive disposition towards losing and tilting (Studies I III), engaged in less self-rumination and more self-reflection, and made normatively better poker decisions (Study II). However, surprisingly, experienced players also reported more severe tilting (Study III). The EDA elicited while participants played poker on a computer was associated with various poker decisions (actions): Pre-decision EDA levels increased in the order of folding, calling and betting/raising. Furthermore, actions taken with strong and weak poker hands elicited higher EDA compared with actions taken with poker hands of medium/uncertain strength (Study IV). The results from Studies I III shed light on the associations between poker experience, emotion regulation abilities ( mental skills ) and tilting behavior. The results from Study IV allow for situating the game of poker within the theoretical framework of economic and neuroscientific theories of emotions and decision making by demonstrating that the EDA associated with NLHE decision making conceivably indexes the anticipated utility of the decisions.Pokeri erityisesti nettipokeri on taitoon ja sattumaan perustuva peli, joka edellyttää jatkuvasti nopeaa ja riskialtista päätöksentekoa. Pelitaitoon liittyy pokerissa sekä teknisiä että emotionaalisia osa-alueita. Pokerissa pelitaitoja voi kehittää, ja pelaaja voi jäädä voitolle pitkällä aikavälillä. Jokainen pokerinpelaaja taidostaan riippumatta kuitenkin häviää ajoittain. Tilttaamisella viitataan hallitsemattomaan ja heikkoon päätöksentekoon, joka liittyy tyypillisesti tappioiden aiheuttamiin negatiivisiin emootioihin. Tämän väitöskirjatyön tavoitteena oli arvioida psykologisten ja fysiologisten emotionaalisten prosessien yhteyttä päätöksentekoon pokerissa. Tutkimukset I III perustuivat Internet-kyselytutkimusaineistoihin. Tutkimus I (N=60) oli kvalitatiivinen ja Tutkimukset II (N=354) ja III (N=417) olivat korrelatiivisia. Erityisesti tarkasteltiin tilttaamisen syntymekanismeja ja kokeneiden ja kokemattomien pelaajien välisiä eroja emootioiden säätelykyvyissä. Tutkimuksessa IV (N=29) psykofysiologista toiminnallisuutta (ihon sähkönjohtavuus; EDA; electrodermal response) mitattiin laboratorio-olosuhteissa koehenkilöiden pelatessa tietokoneella No Limit Texas Hold'em (NLHE) -pokerivarianttia. Tulosten perusteella tilttaaminen käynnistyy häviötilanteessa epäoikeudenmukaisuuden/epäreiluuden (moraalisen raivon) tunteiden johdosta. Nämä tunteet ilmenevät usein jahtaamisen yhteydessä, jolloin pelaajat yrittävät irrationaalisesti voittaa oikeudenmukaisuuden nimissä takaisin aiemmin häviämänsä rahan. Tilttaamisen jälkitilassa raportoitiin univaikeuksia ja menetettyjen resurssien märehtimistä (Tutkimus I). Mitä vahvempi taipumus pelaajilla oli kokea häviöiden aiheuttamia negatiivisia tunteita, sitä vakavammin he raportoivat tilttaavansa (Tutkimus III). Kokeneet pelaajat suhtautuivat kokemattomiin verrattuna emotionaalisesti kypsemmin rahan häviämiseen ja tilttaamiseen (Tutkimukset I III). Kokeneet pelaajat olivat lisäksi kokemattomiin verrattuna taipuvaisempia itsereflektioon, vähemmän taipuvaisia märehtimiseen ja normatiivisesti parempia pokeripäätöksenteossa (Tutkimus II). Kokeneet pelaajat myös yllättäen raportoivat tilttaavansa kokemattomia vakavammin (Tutkimus III). Tietokonepokeripelin aikana mitattu EDA liittyi ennakoidulla tavalla erityyppisiin pokeripäätöksiin. Päätöksentekoa edeltänyt EDAn taso kasvoi järjestyksessä kippaaminen (engl. folding), maksaminen (engl. calling), ja panostaminen/korottaminen (engl. betting/raising). Lisäksi havaittiin, että vahvoilla ja heikoilla pokerikäsillä tehdyt päätökset liittyivät korkeampaan EDAn tasoon kuin keskivahvoilla pokerikäsillä tehdyt päätökset (Tutkimus IV). Tutkimuksien I III tulokset valottavat tilttaamisen syntymekanismeja ja pokerikokemuksen ja emootioiden säätelyn välistä yhteyttä. Tutkimuksen IV tulokset osoittavat, että NLHE-pelin aikana mitattu EDA heijastaa mahdollisesti pokeripäätösten ennakoitua hyötyä, ja siten mahdollistavat pokeripelin tarkastelun neurotieteellisten ja taloustieteellisten teorioiden viitekehyksessä.
URI: URN:ISBN:978-952-10-9337-1
http://hdl.handle.net/10138/41569
Date: 2013-11-29
Subject: kognitiotiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
palomaki_dissertation.pdf 736.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record