Maitohuoneen jätevesien käsittely

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/41634

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ympäristöopas_91.pdf 1.797Mb PDF View/Open
Title: Maitohuoneen jätevesien käsittely
Author: Kallio, Johanna; Santala, Erkki
Publisher: Suomen ympäristökeskus, Maa- ja metsätalousministeriö & Ympäristöministeriö
Date: 2002
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöopas 91
ISBN: 952-11-1056-2
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41634
Abstract: Julkaisu on tarkoitettu maitotilallisille sekä sellaisille suunnittelijoille, virkamiehille ja muille asiantuntijoille, jotka ovat tekemisissä maitotilojen jäteveden käsittelyjärjestelmien kanssa. Oppaan pääasiallisena tarkoituksena on helpottaa käsittelyjärjestelmän valintaa ja suunnittelua. Opas sisältää katsaukset maitohuoneen jätevesien laatuun, jäteveden loppusijoitukseen ja sen eri vaihtoehtoihin, sekä aihetta käsittelevään lainsäädäntöön. Maitohuoneen jätevesien käsittely on osa paikallista jätevedenpuhdistusta. Käsittely eroaa monelta osin asumisjätevesien puhdistamisesta, mihin kiinnitetään oppaassa huomiota. Pääpaino on sellaisissa jätevedenkäsittelymenetelmissä, joista on kokemusta suomalaisilla maitotiloilla. Varteenotettavimpia menetelmiä ovat viemäröinti kunnalliselle puhdistamolle, jäteveden varastointi lietelannan mukana ja levitys pellolle, sekä jäteveden puhdistaminen maapuhdistamossa tai panospuhdistamossa. Oppaassa on lisäksi kuvailtu uusia tai kehitteillä olevia menetelmiä.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record