Muotipiirtäjä muodin kuvaajana : tarkastelussa Kyllikki Raustilan muotipiirrokset Muotikuva-lehdessä 1944–1951

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201310256879
Title: Muotipiirtäjä muodin kuvaajana : tarkastelussa Kyllikki Raustilan muotipiirrokset Muotikuva-lehdessä 1944–1951
Author: Sahi, Kirsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201310256879
http://hdl.handle.net/10138/41658
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: Fashion drawing was a main method of portraying fashion before the development of photography. From 1944 to 1951 appeared a Finnish fashion magazine titled Muotikuva. The magazine focused introducing domestic and foreign women's fashion and appeared during eight years time period, four times a year. It is an example of a time when clothes were prepared by hand and pictured by fashion drawing. Kyllikki Raustila (1905-1965) was a pioneer of Finnish fashion drawing. She made a productive career in the field of fashion illustration. For Muotikuva Raustila drew most of the cover images and also illustrated domestic ateliers new fashions such as Ika and La Robe. This study analyses Kyllikki Raustila's way of portraying fashion and its evolution by studying her fashion drawings which were published in Muotikuva. Secondly, the study will analyse how the fashion drawings illustrate the fashion of its time, and what kind of role they have had in Muotikuva-magazine. The research data were Kyllikki Raustila's fashion drawings that appeared in Muotikuva from 1944 to 1951. 19 cover illustrations were Raustila's work and the magazine published over 100 other drawings by her. The data analysis method combined semiotic image analysis and qualitative content analysis. Image analysis was carried out by applying Gillian Rose's (2001/2012) visual data analysis model. From semiotic point of view, images were examined at denotative (structure) and connotative level (content). Fashion was studied from a semiotic point of view, making use of Roland Barthes (1967/1983) theories. Analysis of the fashion drawings was based on the image elements found in fashion photography (clothing, a mannequin, posing and props) defined by Naomi Rosenblum (1984/2007) and Merja Salo (2005). Kyllikki Raustila's fashion drawings utilize the same elements as fashion photographs. The main focus of the fashion drawing is to represent clothes. Drawings are more efficient representations of fashion than photographs. Fashion illustrator presents the main idea of the cloth with abstracting and emphasizing. Muotikuva's mannequin and her posing style remains almost unchanged through the Muotikuva's volumes. The mannequin of the drawings is shown realistic and described poses are natural. Postures of the fashion images are typically asymmetric in relation to different parts of the body. Fashion drawings include asymmetry, in addition to contrasts that create tension and fascination to the image. Development of Kyllikki Raustila's visual expression can be seen in Muotikuva's cover images: Raustila's characteristic Parisian drawing style intensified and cleared. Drawings stabilized rhythmic lines and bold color surfaces, mannequin facial features became more detailed. Overall, Muotikuva-magazine cover mannequin reflected the fashionable ideal of a woman.Muotipiirtäminen oli ennen valokuvauksen kehittymistä keskeinen keino kuvata muotia. Vuosina 1944 1951 ilmestynyt Muotikuva-lehti on esimerkki ajasta, jolloin vaatteet valmistettiin käsin ja muotia kuvattiin piirtämällä. Muotikuva oli naisten kotimaisen ja ulkomaisen muotiin keskittynyt lehti, joka ilmestyi kahdeksan vuosikerran ajan, neljä kertaa vuodessa. Kyllikki Raustila (1905 1965) oli suomalaisen muotipiirtämisen pioneeri. Hän teki tuotteliaan uran muotipiirtäjänä. Hänen kädenjälkeään ovat suurin osa Muotikuva-lehden kansikuvista sekä lehden sisäsivuilla esiintyvät piirrokset, joissa esitellään kotimaisten muotisalonkien kuten Ikan ja La Roben uutuuksia. Tutkimuksessa jäsennetään Kyllikki Raustilan tapaa kuvata muotia ja sen kehittymistä tutkimalla ja analysoimalla hänen Muotikuva-lehdessä julkaistuja muotipiirroksia. Toiseksi tutkimuksessa analysoidaan sitä, miten muotipiirrokset kuvaavat oman aikansa muotia ja millainen rooli niillä on ollut Muotikuva-lehdessä. Tutkimuksen aineistona olivat Kyllikki Raustilan piirtämät muotikuvat, jotka ilmestyivät Muotikuva-lehdessä vuosina 1944 1951. Raustilan kuvittamia kansikuvia oli 19 ja lehden sisäsivuilla julkaistuja piirroksia runsas 100 kappaletta. Aineiston analyysimenetelmässä yhdistyi semioottinen kuva-analyysi ja laadullinen sisällönanalyysi. Kuva-analyysi toteutettiin soveltaen Gillian Rosen (2001/2012) visuaalisen aineiston analyysimallia. Semioottisesta näkökulmasta kuvia tarkasteltiin denotatiivisella (kuvan rakenne) ja konnotatiivisella (kuvan sisältö) tasolla. Näkökulma muodin semiotiikkaan sovellettiin Roland Barthesin (1967/1983) teorioista. Muotipiirrosten analyysin runkona käytettiin Naomi Rosenblumin (1984/2007) ja Merja Salon (2005) määritelmää muotivalokuvien keskeisistä elementeistä: vaate, mannekiini, poseeraus ja rekvisiitta. Kyllikki Raustilan muotipiirrokset noudattavat muotivalokuvien tutkimuksissa havaittuja elementtejä. Muotipiirrosten keskeinen tarkoitus on esitellä vaatteita. Piirrokset ovat valokuvia havainnollisempia esityksiä muodista. Muotipiirtäjä tuo esiin piirroksessa vaatteen idean pelkistämällä ja korostamalla. Muotipiirrosten mannekiinin poseeraustyyli säilyy lähes muuttumattomana läpi Muotikuvan vuosikertojen. Piirrosten mannekiini on esitetty realistisesti ja kuvatut asennot ovat luonnollisia. Poseerausasennot ovat muotikuville tyypillisesti epäsymmetrisiä suhteessa vartalon eri osiin. Muotipiirrokset sisältävät epäsymmetrian lisäksi vastakohtaisuuksia, jotka luovat kuvaan jännitettä ja kiehtovuutta. Kyllikki Raustilan visuaalisen ilmaisun kehitys näkyy Muotikuvan kansikuvissa: Raustilalle ominainen pariisilaisvaikutteinen ilmaisu voimistui ja selkeni. Piirroksiin vakiintuivat rytmikkäät viivat ja rohkeat väripinnat, mannekiinin kasvonpiirteet muuttuivat yksityiskohtaisemmiksi. Kokonaisuudessaan Muotikuva-lehden kansissa kuvattu mannekiini ilmensi muodikkaan naisen ideaalia.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
muotipii.pdf 4.416Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record