Puistoruohonleikkurin polttoainekulutus ja kasvihuonekaasupäästöt

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212117
Title: Puistoruohonleikkurin polttoainekulutus ja kasvihuonekaasupäästöt
Alternative title: The fuel consumption and greenhousegasemissions from lawn mowers used in parks
Author: Alaspää, Aaro
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212117
http://hdl.handle.net/10138/41677
Thesis level: master's thesis
Discipline: Agroteknologi (lantbruks- och miljöteknologi)
Agrotechnology (Agricultural and Environmental Engineering)
Agroteknologia (maatalous- ja ympäristöteknologia)
Abstract: Tämä tutkimus tehtiin, jotta saataisiin lisää tietoa ruohonleikkurin polttoainekulutuksesta elinkaarilaskennan tarpeisiin. Ruohonleikkurin polttoainekulutusta mitattiin eri olosuhteissa, jotta voitiin tarkastella kulutukseen vaikuttavia tekijöitä. Polttoainekulutuksen perusteella laskettiin kasvihuonekaasupäästöt kolmelle eri ruohon leikkaamisen intensiteettitasolle. Päästöjä verrattiin kalkituksen ja lannoittamisen aiheuttamiin päästöihin sekä henkilöautoilun päästöihin. Kalkituksen ja lannoittamisen sekä ruohon leikkaamisessa vaadittavan polttoaineen valmistamisen päästöt laskettiin kirjallisuustiedon perusteella. Ruohonleikkurin polttoainekulutus vaihteli 2,9 kg/ha ja 4,2 kg/ha välillä kun nurmikon leikkuuta edeltävä korkeus mittatikulla mitattuna vaihteli 11,3 cm ja 18,7 cm välillä. Leikkurin läpi kulkeneen biomassan määrä vaihteli 398,0 kg/ha ja 825,0 kg/ha välillä. Päästölaskentaa varten tuloksista pääteltiin, että (mittatikulla mitattuna) 11 cm korkeudella ennen leikkuuta polttoainetta kului 2,7 kg/ha, 15 cm korkeudella 2,9 kg/ha ja 19 cm korkeudella 3,7 kg/ha. Nämä nurmikon korkeudet ennen leikkuuta vastasivat yhden, kahden ja kolmen viikon leikkuuvälejä kasvukaudella 2012. Ruohonleikkurin hukka-ajo (pinta-ala jonka leikkuuterät ylittävät kahteen kertaan) GPS-ajomatkamittauksen perusteella vaihteli 25 % ja 88 % välillä. Näin ollen peltolohkon epäsäännöllisestä muodosta johtuva hukka-ajo voi lisätä polttoainekulutusta jopa 50 %. Ruohonleikkuun päästöt eri leikkuuintensiteeteillä vaihtelivat 79 kg ja 154 kg CO2-ekv/ha välillä. Suurimmat (369 kg CO2-ekv/ha/vuosi) päästöt puistonurmikoiden hoitotoimenpiteistä syntyivät, jos nurmikkoa kalkittiin 3000 kg:lla kalkkia/ha viiden vuoden välein. Vähiten päästöjä syntyi ruohon leikkaamisesta, kun se tehtiin kerran kolmessa viikossa. Ruohon leikkaaminen oli pieni päästölähde verrattaessa nurmikon muihin hoitotoimenpiteisiin ja autolla ajamiseen. Tämä tutkimus antoi elinkaarilaskentaa varten tärkeää tietoa mm. ruohonleikkureiden polttoainekulutuksesta.This research was made in order to gather more information about lawn mowers' fuel consumption for the needs of LCA (Life Cycle Assestment). The lawn mowers' fuel consumption was measured in different circumstances in order to gather information on how different circumstances affect the lawn mowers' fuel consumption. When the fuel consumption was known, greenhouse gas emissions in three different mowing intensities could be calculated. These emissions were compared to emissions from liming and fertilizing lawns and the emissions from driving a car. Emissions from liming, fertilizing and the production of fuel needed in lawn mowing were calculated using information from literary research. The fuel consumption of the lawn mower varied between 2.9 kg/ha and 4.2 kg/ha when the height of the lawn before mowing varied between 11 and 19 cm measured with a measuring stick. The amount of biomass passed through the lawn mower varied between 398 kg/ha and 825 kg/ha. For the needs of emission calculations, it was judged from the results that if the lawn was mowed when its height was 11 cm (measured by stick), the fuel consumption was 2.7 kg/ha, if the height was 15 cm, the fuel consumption was 2.9 kg/ha, and if the height was 19 cm, the fuel consumption was 3.7 kg/ha. These heights correspond to timeframes of one, two and three weeks between each mowing day. In order to calculate the “loss drive” (area over which the mowing blades are driven two times), the distance that the mower drove was measured by GPS. Loss drive varied between 25 % and 88 %. Judging from these results, the loss drive caused by variation in the area and shape of the lawn can cause a rise up to 50 % in fuel consumption. Emissions from lawn mowing varied between 79 and 154 kg CO2-ekv/ha. The biggest emissions of lawn management were caused by liming (369 kg CO2-ekv/ha/year), when 3000 kg/ha of lime was used once in five years. The least emissions of lawn management were caused by mowing when it is done once in three weeks. Lawn mowing caused only a small amount of emissions compared to lawn management and driving a car. This research produced important information for the needs of LCA, for example about the fuel consumption of lawn mowers.
Subject: ruohonleikkuri
kasvihuonekaasupäästöt
puistonurmikot
elinkaarilaskenta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record