Pilaantuneen maan kunnostaminen ja laadunvarmistus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/41742

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ympäristöopas_110.pdf 1.083Mb PDF View/Open
Title: Pilaantuneen maan kunnostaminen ja laadunvarmistus
Author: Sarkkila, Jouni; Mroueh, Ulla-Maija; Leino-Forsman, Hilkka
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2004
Language: fin
Belongs to series: Ympäristöopas 110
ISBN: 952-11-1601-3
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41742
Abstract: Pilaantuneiden maiden kunnostamisessa laadunvarmistuksen tavoitteena on toteuttaa kunnostustoimenpiteet suunnitelmien mukaisesti. Laadunvarmistus oikein toteutettuna ulottuu myös suunnitteluun sekä lähtötietoihin ja tutkimusmenetelmiin kuten myös toteutusasiakirjojen vaatimuksiin. Pilaantuneen maan kunnostuskohteen karakterisointi ja soveltuvimman kunnostusmenetelmän valinta tehdään useiden erilaisten näytteenotto- ja analysointimenetelmien avulla. Näytteenottosuunnitelmalle asetetaan kunnostuskohteesta riippuen erilaisia tavoitteita. Laadunvarmistus otetaan huomioon näytteenoton suorituksessa, näytteiden käsittelyssä ja analysoinnissa sekä tulosten raportoinnissa. Oppaassa esitellään tavallisimmat Suomessa käytössä olevat kunnostusmenetelmät, joita ovat maankaivu, eristäminen, stabilointi, terminen käsittely, pesu, kompostointi sekä huokoskaasukäsittely ja ilmahuuhtelu (bioventing). Kunnostusmenetelmät käydään läpi yleisellä tasolla niiden teknisen toteutuksen ja soveltuvuuden sekä niissä mahdollisesti tarvittavien materiaalien suhteen. Kunnostusmenetelmistä aiheutuvat ympäristövaikutukset on tunnettava ja ehkäistävä. Kunnostusmenetelmän toiminnan seuraamiseksi tehdään erilaisia työnaikaisia kemiallisia ja fysikaalisia laadunvarmistusmittauksia. Kunnostusmenetelmien toteutuksessa on lisäksi otettava huomioon työturvallisuuteen liittyvät asiat sekä valmistauduttava asianmukaiseen dokumentointiin.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record