Pilaantuneen maan kunnostaminen ja laadunvarmistus

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41742

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Ympäristöopas_110.pdf 1.083MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Pilaantuneen maan kunnostaminen ja laadunvarmistus
Tekijä: Sarkkila, Jouni; Mroueh, Ulla-Maija; Leino-Forsman, Hilkka
Kuuluu julkaisusarjaan: Ympäristöopas 110
ISSN: 1796-167X
ISBN: 952-11-1601-3
Tiivistelmä: Pilaantuneiden maiden kunnostamisessa laadunvarmistuksen tavoitteena on toteuttaa kunnostustoimenpiteet suunnitelmien mukaisesti. Laadunvarmistus oikein toteutettuna ulottuu myös suunnitteluun sekä lähtötietoihin ja tutkimusmenetelmiin kuten myös toteutusasiakirjojen vaatimuksiin. Pilaantuneen maan kunnostuskohteen karakterisointi ja soveltuvimman kunnostusmenetelmän valinta tehdään useiden erilaisten näytteenotto- ja analysointimenetelmien avulla. Näytteenottosuunnitelmalle asetetaan kunnostuskohteesta riippuen erilaisia tavoitteita. Laadunvarmistus otetaan huomioon näytteenoton suorituksessa, näytteiden käsittelyssä ja analysoinnissa sekä tulosten raportoinnissa. Oppaassa esitellään tavallisimmat Suomessa käytössä olevat kunnostusmenetelmät, joita ovat maankaivu, eristäminen, stabilointi, terminen käsittely, pesu, kompostointi sekä huokoskaasukäsittely ja ilmahuuhtelu (bioventing). Kunnostusmenetelmät käydään läpi yleisellä tasolla niiden teknisen toteutuksen ja soveltuvuuden sekä niissä mahdollisesti tarvittavien materiaalien suhteen. Kunnostusmenetelmistä aiheutuvat ympäristövaikutukset on tunnettava ja ehkäistävä. Kunnostusmenetelmän toiminnan seuraamiseksi tehdään erilaisia työnaikaisia kemiallisia ja fysikaalisia laadunvarmistusmittauksia. Kunnostusmenetelmien toteutuksessa on lisäksi otettava huomioon työturvallisuuteen liittyvät asiat sekä valmistauduttava asianmukaiseen dokumentointiin.
URI: http://hdl.handle.net/10138/41742
Päiväys: 2004


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot