Järvien kunnostus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/41746

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ympäristöopas_114.pdf 10.08Mb PDF View/Open
Title: Järvien kunnostus
Other contributor: Ulvi, Teemu
Lakso, Esko
Publisher: Edita & Suomen ympäristökeskus
Date: 2005
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöopas 114
ISBN: 952-11-1847-4
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41746
Abstract: Julkaisun tavoitteena on tarjota ajankohtainen ja monipuolinen apuväline erilaisiin järvien kunnostustoimintaan liittyviin tarpeisiin kuten kunnostushankkeiden vireillepanoon, suunnitteluun, käynnistämiseen ja ohjaukseen. Opas palvelee mm. alueellisten ympäristökeskusten, TE-keskusten ja kuntien asiantuntijoita sekä kunnostusten suunnittelijoita. Kirjaa voivat hyödyntää myös järvien hoitoyhdistykset ja opiskelijat ja se on monilta osin avuksi myös kaikille muille järvien kunnostuksista kiinnostuneille. Oppaassa kuvataan aluksi järven veden laatuun ja hydrologiaan liittyviä tekijöitä, jotka antavat kehykset järven tilaa koskeville arvioille ja vaikuttavat osaltaan kunnostusmenetelmän valintaan. Seuraavissa luvuissa esitetään kunnostuksen vaiheet ongelman määrittämisestä aina kunnostuksen vaikutusten seurantaan. Lopuksi kuvataan kunnostusmenetelmiä painottaen koeteltuja, käyttökelpoisiksi osoittautuneita keinoja, mutta antaen tietoa myös muutamista uusista ja lupaavista, ainakin Suomessa vielä kehitysvaiheessa olevista menetelmistä. Kussakin luvussa on sen vuoksi ohjattu käyttäjää lisätiedon hankintaan nimeämällä keskeisimpiä aihetta käsitteleviä julkaisuja.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record