System PIE : The Primary Phoneme Inventory and Sound Law System for Proto-Indo-European

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9304-3
Title: System PIE : The Primary Phoneme Inventory and Sound Law System for Proto-Indo-European
Author: Pyysalo, Jouna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, maailman kulttuurien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för världens kulturer
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-11-22
Language: eng
Belongs to series: Publications of the Institute for Asian and African Studies
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9304-3
http://hdl.handle.net/10138/41760
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The Indo-European (IE) sound laws are the best known of all language families. Yet many laws remain incompletely formulated due to a failure in the interpretation of the Old Anatolian laryngeal. The postulation of multiple laryngeals (at least three in the mainstream laryngeal theory) has led to a detour in the reconstruction of Proto-Indo-European (PIE). A single laryngeal PIE *ḫ ≡ Ḫi. ḫ was already discovered by Ladislav Zgusta, however, and subsequently it was confirmed by Johann Tischler. The dissertation studies unexplored properties of PIE *ḫ and demonstrates that it had a voiceless (PIE *h) and a voiced (PIE *ɦ) variant with glottal fricative articulation. PIE *ḫ appears with PIE *a in diphonemic PIE *ḫa and *aḫ. The solution to the laryngeal problem allows for a clarification of the relationship between PIE *h/ɦ and the rest of the phoneme inventory. This analysis results in the primary phoneme inventory for Proto-Indo-European consisting of PIE *a/ā? *e/ē *h/ɦ *i/y *k/g *l/L *m/M *n/N *o/ō *p/b *r/R *s/z *t/d *u/w. The inventory is minimal: it cannot be reduced and it is sufficient to generate attested IE forms. Accordingly, the import of System PIE for Indo-European linguistics is comparable to mastery of the building blocks of DNA. In addition, the dissertation modernizes the IE sound laws in terms of PIE *h/ɦ. Due to the advanced stage of IE linguistics, no entirely new sound laws are presented, because the yet remaining problems of the traditional sound laws reflect the absence of the comparative interpretation of the Old Anatolian laryngeal. The scientific framework is the comparative method of reconstruction, recognized as a branch of natural science already by August Schleicher. The dissertation contributes to the development of the field by explicating the method by means of predicate calculus, including a formulation of Schleicher s intuitive description of the decision method for IE etymology. As such, System PIE can be digitalized i.e. turned into a programming language that can generate IE data from reconstructions. The most reliable etymological and standard dictionaries are used as the material. While these sources present the data and etymological suggestions, no full comparative conclusions have yet been drawn. As a contribution to this area of the field, the dissertation presents hundreds of new etymologies, which serve as examples of the Proto-Indo-European Lexicon, a digital etymological dictionary of IE languages that will be published at http://pielexicon.hum.helsinki.fiLäpimurto protoindoeuroopan rekonstruktiossa Väitöskirja esittelee olennaisesti laajentuneeseen kieliaineistoon perustuvan päivitetyn äänne- ja äännelakijärjestelmän protoindoeuroopalle (PIE), indoeurooppalaisten kielten kantamuodolle. Luonnontieteelliseen metodiin perustuva tutkimus avautuu esittelemällä viimein ratkaisun vuosisadan kiistanalaisena pysyneeseen laryngaaliongelmaan. Väitöskirja vahvistaa Zgustan (1951) ja Tischlerin (1977ff.) alustavan väittämän jonka mukaan heetissä (ja yleisemmin protoindoeuroopassa) oli ainoastaan yksi laryngaali Ḫi. ḫ ≡ PIE *ḫ, ei kolmea tai useampaa (*h1 h2 h3, ) kuten valtavirtaa edustavassa laryngaaliteoriassa (LT) on tähän asti oletettu. Tästä lähtökohdasta väitöskirja määrittää laryngaalin PIE *ḫ ominaisuudet ja suhteet muuhun foneemijärjestelmään. PIE *ḫ oli äännearvoltaan glottaalinen frikatiivi, jolla oli soinnition (PIE *h) ja soinnillinen muunnos (PIE *ɦ). Laryngaali esiintyy yksinomaan vokaalin PIE *a yhteydessä muodostaen difoneemiset parit PIE *ḫa ja PIE *aḫ. Alan keskeisen ongelman ratkaiseminen mahdollistaa kokonaisselvityksen PIE *h/ɦ:n ja muun äännejärjestelmän yhteyksistä, jonka tuloksena protoindoeuroopan foneemijärjestelmä koostuu vain 14 äänteestä. Äännejärjestelmä on minimaalinen, ts. sitä ei voida supistaa, mutta se riittää indoeurooppalaisten kielten tuottamiseen. Tältä kannalta väitöskirjan merkitys indoeuropeistiikalle on verrannollinen DNA:n tuntemukseen. Anatolialaisten kielten laryngaalin ja sen korrektin tulkinnan (PIE *h/ɦ) puuttuminen aikaisemmista teorioista on aiheuttanut säännöllisiä ongelmia äännelakeihin ja tutkimus modernisoi indoeurooppalaisen äännelakijärjestelmän keskeiset osat. Tutkimuksen tieteellinen viitekehys on vertaileva menetelmä jonka tunnisti luonnontieteeksi jo August Schleicher 1800-luvun puolivälissä. Väitöskirja ajaa alan yleistä kehitystä muotoilemalla sekä komparatiivisen metodin että Schleicherin intuitiivisen ratkaisumenetelmän predikaattikalkyylissa. Tämän ansiosta rekonstruktioteoria System PIE on sellaisenaan käännettävissä digitaaliselle ohjelmointikielelle joka mahdollistaa indoeurooppalaisten kielten generoimisen kantakielen rekonstruktioista tarjoten lukemattomia käytännön sovelluksia. Väitöskirjan aineisto koostuu luotetuimmista sanakirjoista. Huolimatta siitä, että nämä esittelevät sekä aineiston että etymologioita, kaikkia komparatiivisia johtopäätöksiä ei ole kokonaisuudessaan vedetty. Näiden puutteiden korjaamiseksi väitöskirja esittelee satoja uusia vertailuita, jotka samalla toimivat näytteinä tulevasta käytännön sovelluksesta, indoeurooppalaisten kielten digitaalisesta sanakirjasta Proto-Indo-European Lexicon http://pielexicon.hum.helsinki.fi
Subject: indoeuropeistiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
systempi.pdf 5.049Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record