"Otti oikean sukunimen" : Vuosina 1850-1921 otettujen sukunimien taustat

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9345-6
Title: "Otti oikean sukunimen" : Vuosina 1850-1921 otettujen sukunimien taustat
Alternative title: "He took a real surname" : The backgrounds of Finnish surnames adopted between 1850 and 1921
Author: Mikkonen, Pirjo
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-11-30
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9345-6
http://hdl.handle.net/10138/41762
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study provides a general picture of surnames adopted in Western Finland between 1850 and 1921, the types of names adopted and their backgrounds. They cannot be examined without also including military names, i.e. names given to soldiers in the army in the 18th and especially 19th century. The grounds for the adoption of surnames have not been previously examined, nor have parallels been drawn systematically between civil and military names. In Western Finland, the peasant population was identified by their Christian name and patronymic. House names were used as peasants additional names. In the official documents, such as church registers, the non-landowning peasantry did not have this possibility. Surnames for the Western Finnish peasantry were created starting in the mid-19th century, a process which continued until 1921, when the first Finnish act on names came into force. Western European nationalism reached Finland, too, and Finnish surnames were one way of demonstrating Finnishness. Names were often given by people in positions of authority, clergymen, teachers and foremen. The new phenomenon spread evenly throughout all Western and Southern Finnish parishes. The data for this study is oral data collected in 1986 through a national survey investigating what the Finnish people knew about the motivations and grounds for their own names. Settlement names were the most common grounds for adopting names of which respondents were aware: these accounted for nearly 40 per cent of the data. Even fashionable names were adopted based on place of residence in a notable number of cases: one-fourth of names formed with the suffix -nen and one-fifth of two-syllable names. Western Finnish names consist mainly of words pertaining to nature. Nature-related vocabulary dominates because surnames were often taken from settlement names or modeled after them, and traditional names of places of residence generally described the surrounding nature. The comparative method demonstrates a connection between military names and names adopted without particular grounds or based on models. Finnish military names became more common towards the end of the 19th century. They remained with the families of soldiers as their surnames, and finally many other civilians also adopted them. Both the oral data from 1986 and the archive data on military names provide an opportunity for the first time to delve into the socio-onomastic phenomena of Finnish surnames. The name adoption process of the common population involved a change to a new naming system. By contrast, the new Finnish names of the educated population belonged to the hereditary surname system both before and after they were Finnicized.Tutkimuksen tavoite on ollut selvittää 1850-luvulta lähtien sukunimilain voimaan tuloon mennessä 1921 Länsi-Suomessa otettujen sukunimien nimeämisperusteita ja motiiveja. Autonomian aikana kansallismieliset auktoriteetit näkivät suomalaisuuden vahvistuvan suomalaisten sukunimien käyttöönotolla. Nimenotto koski pääasiassa länsisuomalaisia alimpia yhteiskuntaluokkia. Tuona ajanjaksona tavallisen kansan nimijärjestelmä muuttui niin, että sukunimettömille joko annettiin sukunimi tai he itse ottivat sen. Aktiivisimpia sukunimien antajia olivat seurakuntien papit ja kansakoulunopettajat. Samaan aikaan asumuksen nimeen perustuneita lisänimiä alettiin pitää pysyvinä sukuniminä. Länsisuomalaiset kansanihmiset kokivat muutoksen lisänimijärjestelmästä pysyvän sukunimen järjestelmään. Otetun sukunimen tehtävä oli yleisesti nimetyn yksilöinti, joten saman perheen jäsenillä saattoi olla eri sukunimet. Sukunimien taustoja on selvitetty nimensaajilta ja heidän jälkeläisiltään kerätyn muistitietoaineiston pohjalta. Valtakunnallisessa vuonna 1986 tehdyssä kyselyssä saatiin tietoja yli 2 100 otetusta nimestä. Muistitiedon käyttö aineistona on vaatinut tutkimuksessa menetelmää, jossa informanttien totuutta ei kyseenalaisteta. Aineisto johtaa sosio-onomastisiin päätelmiin: hieman yleistäen voi sanoa, että lA-loppuiset nimet kuuluivat tilallisille, nen-loppuiset tilattomille. Sen sijaan 1900-luvun alussa yleistyneitä muita johtimellisia nimiä, kuten iO- ja nne-loppuisia pidettiin monesti paremman väen niminä. Parempaa väkeä oli sivistyneistö, joka suomalaisti ruotsinkielisiä nimiään vuosien 1906 1907 kampanjassa. Se oli eri prosessi kuin tavallisen kansan nimenotto. Nimeämisperusteista yleisin oli asutusnimi, lähes 40 prosenttia koko aineistosta. Muita, harvinaisempia perusteita olivat mm. luonto tai vieraskielinen sukunimi. Nimeämisperustetta ei ole tiedetty 42 prosentille koko aineiston nimistä, varsinkaan eniten yleistyneistä nimityypeistä, nen-loppuisista ja kaksitavuisista nimistä, joita otettiin mallin mukaan niin paljon, että niistä kehittyi muotinimiä. Monesti kansa on tiennyt perheensä entisen tai nykyisen sukunimen perustuneen sotilasnimeen. Vertaileva tutkimusmenetelmä on todistanut sotilasnimien mallin vaikutuksen otettujen sukunimien valintaan. 1860-luvun jälkeen otettiin suuret määrät sukunimiä, jotka perustuivat suoraan sotilasnimiin tai saivat mallinsa niistä. Sellaisia ovat myös länsisuomalaisen nimijärjestelmän suuren muutoksen symboleiksi nostetut nimet Laine ja Virtanen.
Subject: suomen kieli, onomastiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
mikkonen_vaitoskirja.pdf 3.687Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record