Philip Melanchthon's Influence on the English Theological Thought During the Early English Reformation

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9448-4
Title: Philip Melanchthon's Influence on the English Theological Thought During the Early English Reformation
Author: Laitakari-Pyykkö, Anja-Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology, Church History
Graduate Theological Union, Berkeley California
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-11-30
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9448-4
http://hdl.handle.net/10138/41764
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This study addresses the theological contribution to the English Reformation of Martin Luther s friend and associate, Philip Melanchthon. The research conveys Melanchthon s mediating influence in disputes between Reformation churches, in particular between the German churches and King Henry VIII from 1534 to 1539. The political background to those events is presented in detail, so that Melanchthon s place in this history can be better understood. This is not a study of Melanchthon s overall theology. In this work, I have shown how the Saxons and the conservative and reform-minded English considered matters of conscience and adiaphora. I explore the German and English unification discussions throughout the negotiations delineated in this dissertation, and what they respectively believed about the Church s authority over these matters during a tumultuous time in European history. The main focus of this work is adiaphora, or those human traditions and rites that are not necessary to salvation, as noted in Melanchthon s Confessio Augustana of 1530, which was translated into English during the Anglo-Lutheran negotiations in 1536. Melanchthon concluded that only rituals divided the Roman Church and the Protestants. The five adiaphora issues are the disputed articles on the power of the bishops, the marriage or celibacy of priests, monastic vows, the Mass, and communion in both kinds in the Lord s Supper and to which he made a significant contribution. Melanchthon regarded these five as adiaphora (from the Greek  indifferent things ) that is, as matters that were not essential to faith or salvation. Although English theologians never used the word adiaphora, they were familiar with the concept, as will be demonstrated in the historical presentation. These issues are examined within the framework of Scripture and Tradition and the doctrine of justification by faith. The idea of the Scriptures as divine mandate changed the concept of authority in matters of doctrine and practice. From the perspective of both the German Reformers and the reform-minded clergy in England, justification by faith belonged to Scripture and was necessary for salvation. For them, the remainder of Church law (adiaphora), such as ecclesiastical policies, had become secular issues and were not of divine authority. Whereas the Wittenberg Articles were intended as an agreement between the Germans and the English, they did not produce what was hoped for on adiaphora matters, so that the parties could formulate a practice they could defend against the pope s General Council. They did agree on what was necessary for salvation. The disputed articles in which adiaphora was a question were left open for further negotiations. ---------- The method employed in this study is historical-genetic; that is, the chapters are arranged in chronological order, and Melanchthon s contribution to the English Reformation is viewed in the historical context in which the documents were produced. The chapters begin with the supremacy crisis in England (1534) and end with the Act of Six Articles (1539). Chapters Three, Five, Six, and Twelve are divided into two parts the first is a historical account, while the second delineates the documents produced during the negotiations. In other chapters, the author presents the negotiations and their historical background. The doctrine of justification by faith is essential in relation to adiaphora for evaluating Melanchthon s position in his negotiations with the German and English theologians, during the discussions between Catholics and Protestants, in the Anglo-Lutheran negotiations, and within the English Church in the documents produced: the Advice of 1534, the Wittenberg Articles of 1536, the Ten Articles of 1536, the Bishops Book of 1537, the Thirteen Articles of 1538, and the Six Articles of 1539. The major discussion involves Melanchthon s writing of the Loci Communes of 1535 as a doctrinal basis for the unification talks. The Confessio Augustana and the Apologia were translated into English. This is important because many of Melanchthon s concepts acquired somewhat different interpretations as they were translated from Latin into English. The differences in the two texts will be compared to find the degree to which Melanchthon s confessional writings were accepted in England and used by the English Reformers.Philip Melanchthonin vaikutus Englannin varhaisen uskonpuhdistusaikaisen kirkon teologiseen ajatteluun Tutkimus käsittelee Philip Melanchthonin vaikutusta Englannin kirkon teologiseen ajatteluun vuodesta 1534 vuoteen 1539. Melanchthonin käsityksiä on tulkittu artiklakokoelmissa, jotka ovat syntyneet katolisten ja protestanttien välisissä neuvotteluissa, sekä näiden vaikutusta Englannin kirkon oppiartikloihin. Lisäksi huomattava merkitys on Melanchthonin näitä neuvotteluja varten laatimassa kirjassa Ydinkohdat (Loci Communes) vuodelta 1535. Sen lisäksi huomattava merkitys on Augsburgin tunnustuksen kääntämisellä englanniksi ja sen vaikutuksella Englannin kirkon papiston ajatteluun, joka tulee näkyviin kymmenen artiklan kokoelmassa (The Ten Articles) vuodelta 1536 ja sitä seuranneessa piispojen laatimassa oppikokoelmassa (The Bishops Book) vuodelta 1537. --------- Työn historialliset puitteet on luotu osapuolten välisessä kirjeenvaihdossa: kuninkaiden, paavin, vaaliruhtinaiden, heidän neuvonantajiensa ja diplomaattien välillä. Artiklakokoelmat ovat syntyneet tietyssä historiallisessa tilanteessa, joka on vaikuttanut niiden tulkitsemiseen. Keskeinen, läpi tutkimuksen ulottuva teema on, kenellä oli valta kirkossa päättää ehdonvallan asioista. Ehdonvallan kysymykset olivat ne, joista Augsburgin neuvotteluissa vuonna 1530 ei päästy yksimielisyyteen. Tässä tutkimuksessa käsitellään seuraavia ehdonvallan kysymyksiä: ehtoollisen jakamista molemmissa muodoissa, pappisavioliittoa, munkkilupauksia ja messua. ------- Saksan uskonpuhdistuskirkoissa maallinen ja hengellinen valta eriytyivät. Syntyneet kirkkojärjestykset määrittelivät ehdonvallan kysymykset, jotka kuuluivat kirkkojärjestykseen, mutta joiden ei katsottu olevan pelastuksen kannalta välttämättömiä. Maallinen valta suojeli uskonpuhdistukseen liittyviä seurakuntia. ---------- Englannissa kuningas Henrik VIII yhdisti maallisen ja kirkollisen vallan, jonka pääksi hän itse julistautui riitauduttuaan paavin kanssa. Tämän johdosta papiston ja kirkon valta heikkeni kuninkaan vallan kasvaessa. Tämä tilanne aiheutti ongelmia siinä, miten oppia ja käytäntö on tulkittava, erityisesti kun Henrik vielä määräsi ensimmäisen oppikokoelman parlamentin lailla vahvistettavaksi. ------- Saksan uskonpuhdistuskirkoilla Raamattu tuli opin ja käytännön korkeimmaksi ohjeeksi, ja sen valossa myös ehdonvallan kysymykset tulkittiin. Englannin kirkossa kuningas vaati kuuliaisuutta itselleen väittäen asemansa olevan jumalallista alkuperää. Kaksi kirkollista puoluetta Englannin kirkossa vanhoilliset ja uudistusmieliset tulkitsivat oppia ja käytäntöä eri tavoin. Uudistusmielinen papisto Melanchthonin tavoin piti Raamattua ylimpänä ohjenuoranaan, kun taas vanhoillisille Raamatun lisäksi traditio oli samanveroinen. Uudistusmieliset kokivat parlamentin lait omaatuntoa sitoviksi ehdonvallan asioissa. Kuitenkin he tiesivät, etteivät ne olleet pelastukselle välttämättömiä, eivätkä omaatuntoa sitovia. Melanchthonin vaikutus tuli näkyviin nimenomaan uudistusmielisten pyrkimyksessä sitoutua Raamatun arvovaltaan omantunnon kysymyksissä. ----- Englannin ja Saksan teologeja yhdisti se, että molemmat vastustivat paavia, vain eri syistä. Tämä yhteinen päämäärä toi heidät saman neuvottelupöydän ääreen Wittenbergissä vuonna 1536. Neuvotteluissa ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen, koska Englannin piispoilla eiollut valtaa päättää oppikysymyksistä. Päätös kuului kuninkaalle. ------ Artiklakokoelmassa (The Wittenberg Articles) 1536, nähdään, miten pitkälle saksalaiset uskonpuhdistajat olivat valmiita myönnytyksiin. Neuvottelut jatkuivat tuloksetta Lontoossa vuonna 1538. Melanchthonin vaikutus on havaittavissa kummassakin kokoelmassa. Yhteisymmärrystä ei syntynyt. Osapuolten yhteinen vastustus paavia kohtaan johti erillisiin lausuntoihin, sillä osapuolten motiivit olivat hyvin erilaiset. ---------- Näissä neuvotteluissa tuli esille kirkollisen kulttuurin ja käsitysten erot ja erilainen tulkinta ehdonvallan asioissa. Melanchthon ymmärsi tämän ja laati siksi Ydinkohdat (Loci Communes) selkeyttääkseen opin ja kirkollisen käytännön, kun neuvoteltiin eri tunnustusta edustavien henkilöiden kesken. Vanhurskauttamisoppi oli keskeinen kriteeri, jonka mukaan ehdonvallan asiat tuli ratkaista. Tulkitakseen oikein vanhurskauttamisoppia oli kyettävä ymmärtämään myös toisen osapuolen käsitystä koko pelastustapahtumasta. --------- Melanchthonin vaikutuksena voidaan pitää sitä, että Henrik VIII vihdoin antoi piispoilla enemmän valtaa opppikysymyksissä. He saattoivat vapaammin ilmaista ajatuksensa ehdonvallan asioista piispojen laatimassa opppikokoelmassa (The Bishops Book) vuodelta 1537. Englannin kirkossa vallitsi nyt vapaampi suuntaus. Siitä huolimatta Henrik ärsyyntyi kirkkonsa erilaisista mielipiteistä. Hän julkaisi artiklakokoelman nimeltä Kuusi artiklaa (The Six Articles) vuonna 1539, jossa hän vastoin uudistusmielisiä piispoja vaati, että nämä ehdonvallan kysymykset on jätettävä parlamentin päätettäväksi. Tätä uudistusmielinen papisto ja Melanchthon pitivät omaatuntoa sitovana ratkaisuna eivätkä voineet sitä hyväksyä.
Subject: church history
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pyykko_Dissertation.pdf 2.068Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record