Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje / Anvisningar för muddring och deponering av muddermassor

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/41766

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ympäristöopas_117.pdf 460.2Kb PDF View/Open
Title: Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje / Anvisningar för muddring och deponering av muddermassor
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2004
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöopas 117
ISBN: 952-11-1850-4
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41766
Abstract: Laivaväylien ja satamien rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä muussa vesirakentamisessa tehtävät ruoppaus- ja läjitystoimet aiheuttavat ympäristövaikutuksia kuten veden samenemista, pohjaeliöstön, vesikasvillisuuden ja kalaston vähenemistä sekä virtausmuutoksia. Kuormitettujan vesialueiden sedimentit sisältävät haitallisia aineita, jotka voivat ruoppaus- ja läjitystyön vaikutuksesta vapautua ympäristöön. Ohjeessa esitellään lyhyesti ruoppaukseen ja läjittämiseen liittyvät säädökset ja lupamenettelyt sekä opastetaan toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten arvioimisessa ja hallitsemisessa. Ohjetta laadittaessa on otettu huomioon sekä Itämeren merellisen ympäristön suojelusopimuksen nojalla annettu suositus ja ohje ruoppausmassan läjityksestä mereen että Koillis-Atlantin sopimukseen (OSPAR) liittyvä ohje läjityksestä. Ohjeessa esitetään myös ruoppausmassojen läjityskelpoisuuden arvioinnin avuksi laaditut haitallisten aineiden ohjeelliset laatukriteerit mereen tapahtuvalle ruoppausmassojen läjittämiselle. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti valvontaviranomaisille käytettäväksi apuna ruoppausta ja läjitystä koskevissa tehtävissä. Ohje soveltuu käytettäväksi myös hankkeiden suunnittelussa. Ohjetta sovelletaan Suomen aluevesillä ja soveltuvin osin sisävesillä tapahtuvaan ruoppaukseen ja läjittämiseen.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record