Rantojen maankäytön suunnittelu

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/41771

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ympäristöopas_120.pdf 1.739Mb PDF View/Open
Title: Rantojen maankäytön suunnittelu
Author: Jarva, Anne
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2005
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöopas 120
ISBN: 951-731-300-4
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41771
Abstract: Rantojen maankäytön suunnittelu -oppaassa kerrotaan rantojen maankäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen erilaisista keinoista ja niiden käytöstä maankäyttö- ja rakennuslain hengessä. Opas kannustaa parantamaan maankäytön suunnittelun laatua. Se korostaa kuntien vastuuta ja itsenäistä päätöksentekoa, käytettävän asiantuntemuksen monipuolisuutta sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Oppaaseen on koottu tietoa suunnittelun lähtökohdista, mahdollisuuksista ja reunaehdoista. Yksityiskohtaisia kaavoitusohjeita ei anneta, vaan tietojen soveltaminen vesistön, alueen ja kunnan olosuhteisiin jää kaavoittajan tehtäväksi. Opas on tarkoitettu pääasiassa rantojen maankäytön suunnittelijoille sekä kuntien kaavoituksesta ja rakentamisesta vastaaville viranomaisille. Se auttaa myös muita suunnittelun osapuolia, kuten maanomistajia, asukkaita ja kansalaisjärjestöjä ymmärtämään, mitä hyötyä suunnittelusta on ja miten siihen voidaan vaikuttaa.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record