Planering av strändernas markanvändning

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/41773

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ympäristöopas_120sv.pdf 1.720Mb PDF View/Open
Title: Planering av strändernas markanvändning
Author: Jarva, Anne
Publisher: Miljöministeriet
Date: 2005
Language: sv
Belongs to series: Miljöhandledning 120sv
ISBN: 951-731-306-4
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41773
Abstract: I handledningen Planering av strändernas markanvändning beskrivs olika metoder för planering av markanvändningen på stränder och styrning av byggandet samt användningen av metoderna i enlighet med markanvändnings- och bygglagens anda. Handledningen uppmuntrar till att förbättra kvaliteten på planeringen av markanvändningen. I handledningen betonas kommunernas ansvar och självständiga beslut, vikten av att anlita mångsidig sakkunskap och medborgarnas möjligheter att påverka. I handledningen har samlats information om utgångspunkterna för planeringen, planeringsmöjligheterna och specialvillkoren. Det ges inte några detaljerade planläggningsanvisningar, utan det återstår för planläggarna att tillämpa informationen på förhållandena i vattendragen, områdena och kommunerna. Handledningen riktar sig i första hand till dem som planerar markanvändningen på strandområden och till de myndigheter som ansvarar för planläggningen och byggandet i kommunerna. Handledningen hjälper också andra planeringsparter, såsom markägarna, invånarna och medborgarorganisationerna, att förstå nyttan av planeringen och hur den kan påverkas.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record