Pohjaveden virtauksen mallintaminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/41774

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ympäristöopas_121.pdf 1.511Mb PDF View/Open
Title: Pohjaveden virtauksen mallintaminen
Author: Seppälä, Mikko; Tuominen, Sirkku
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2005
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöopas 121
ISBN: 952-11-2015-0
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41774
Abstract: Vuosina 1999-2004 toteutettiin ympäristöhallinnossa VIRMA-projekti (Pohjaveden virtausmallit vedenhankinnassa ja pohjaveden suojelussa). Projektissa koulutettiin ympäristökeskusten asiantuntijoita käyttämään sen hetkistä tietotekniikkaa pohjavesitutkimuksessa ja tutkimustiedon soveltamisessa niin vedenhankinnassa kuin maankäytön suunnittelussa. Tämän oppaan tarkoitus on yleisellä tasolla selvittää pohjaveden virtausmallin laatimista Suomen olosuhteissa kirjoittajien omien mallinnuskokemusten pohjalta. Oppaassa tarkastellaan käytännön laatimistyön lisäksi mm. malliin tarvittavia tietoja sekä mallin käyttömahdollisuuksia erilaisissa ympäristöselvityksissä.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record