Ympäristöpolitiikan taloudellisten vaikutusten arviointi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/41775

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ympäristöopas_122.pdf 778.1Kb PDF View/Open
Title: Ympäristöpolitiikan taloudellisten vaikutusten arviointi
Author: Porvari, Marjukka; Hildén, Mikael
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2006
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöopas 122
ISBN: 952-11-2061-4
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41775
Abstract: Oppaan tarkoituksena on tukea ympäristöpolitiikan taloudellisten vaikutusten arviointia. Opas on suunnattu erityisesti ympäristöpoliittisten suunnitelmien, ohjelmien, strategioiden ja lainsäädäntöehdotusten taloudellisten vaikutusten etukäteisarviointiin. Oppaan lähtökohtana on julkisen vallan tavanomainen suunnittelutilanne, jossa on määritelty ympäristöpoliittinen tavoitetila kuten Kioton päästövelvoitteiden täyttäminen, vesistöjen ravinnekuormituksen vähentäminen tai tiettyjen alueiden suojelu. Taloudellisten vaikutusten arvioinnilla selvitetään, millaisia taloudellisia kustannuksia ja hyötyjä näiden tavoitetilojen saavuttamiseen liittyy. Opas antaa tarvittavat perustiedot arviointien tekemiseksi ja erillisselvitysten tilaamiseksi. Oppaassa esitellään ympäristöpolitiikan taloudellisen arvioinnin käsitteet ja lähestymistavat sekä käydään läpi arvioinnin toteuttamiseen liittyviä käytännön kysymyksiä. Ympäristöpolitiikan eri ohjauskeinoille tyypillisimpiä taloudellisia vaikutuksia ja niiden arviointimenetelmiä tarkastellaan. Opas esittelee myös eri ympäristöpolitiikan sektoreiden tavallisimpia taloudellisia kysymyksiä ja lähestymistapoja niiden selvittämiseksi. Esimerkkeinä hyödynnetään Suomessa ja ulkomailla toteutettuja taloudellisten vaikutusten arviointeja.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record