Ympäristöpolitiikan taloudellisten vaikutusten arviointi

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/41775

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Ympäristöopas_122.pdf 778.1KB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Ympäristöpolitiikan taloudellisten vaikutusten arviointi
Tekijä: Porvari, Marjukka; Hildén, Mikael
Julkaisija: Suomen ympäristökeskus
Päiväys: 2006
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Ympäristöopas 122
ISBN: 952-11-2061-4
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41775
Tiivistelmä: Oppaan tarkoituksena on tukea ympäristöpolitiikan taloudellisten vaikutusten arviointia. Opas on suunnattu erityisesti ympäristöpoliittisten suunnitelmien, ohjelmien, strategioiden ja lainsäädäntöehdotusten taloudellisten vaikutusten etukäteisarviointiin. Oppaan lähtökohtana on julkisen vallan tavanomainen suunnittelutilanne, jossa on määritelty ympäristöpoliittinen tavoitetila kuten Kioton päästövelvoitteiden täyttäminen, vesistöjen ravinnekuormituksen vähentäminen tai tiettyjen alueiden suojelu. Taloudellisten vaikutusten arvioinnilla selvitetään, millaisia taloudellisia kustannuksia ja hyötyjä näiden tavoitetilojen saavuttamiseen liittyy. Opas antaa tarvittavat perustiedot arviointien tekemiseksi ja erillisselvitysten tilaamiseksi. Oppaassa esitellään ympäristöpolitiikan taloudellisen arvioinnin käsitteet ja lähestymistavat sekä käydään läpi arvioinnin toteuttamiseen liittyviä käytännön kysymyksiä. Ympäristöpolitiikan eri ohjauskeinoille tyypillisimpiä taloudellisia vaikutuksia ja niiden arviointimenetelmiä tarkastellaan. Opas esittelee myös eri ympäristöpolitiikan sektoreiden tavallisimpia taloudellisia kysymyksiä ja lähestymistapoja niiden selvittämiseksi. Esimerkkeinä hyödynnetään Suomessa ja ulkomailla toteutettuja taloudellisten vaikutusten arviointeja.


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot