Ympäristöpolitiikan taloudellisten vaikutusten arviointi

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/41775

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Ympäristöopas_122.pdf 778.1Kb PDF Granska/Öppna
Titel: Ympäristöpolitiikan taloudellisten vaikutusten arviointi
Författare: Porvari, Marjukka; Hildén, Mikael
Utgivare: Suomen ympäristökeskus
Datum: 2006
Språk: fi
Tillhör serie: Ympäristöopas 122
ISBN: 952-11-2061-4
ISSN: 1796-167X
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/41775
Abstrakt: Oppaan tarkoituksena on tukea ympäristöpolitiikan taloudellisten vaikutusten arviointia. Opas on suunnattu erityisesti ympäristöpoliittisten suunnitelmien, ohjelmien, strategioiden ja lainsäädäntöehdotusten taloudellisten vaikutusten etukäteisarviointiin. Oppaan lähtökohtana on julkisen vallan tavanomainen suunnittelutilanne, jossa on määritelty ympäristöpoliittinen tavoitetila kuten Kioton päästövelvoitteiden täyttäminen, vesistöjen ravinnekuormituksen vähentäminen tai tiettyjen alueiden suojelu. Taloudellisten vaikutusten arvioinnilla selvitetään, millaisia taloudellisia kustannuksia ja hyötyjä näiden tavoitetilojen saavuttamiseen liittyy. Opas antaa tarvittavat perustiedot arviointien tekemiseksi ja erillisselvitysten tilaamiseksi. Oppaassa esitellään ympäristöpolitiikan taloudellisen arvioinnin käsitteet ja lähestymistavat sekä käydään läpi arvioinnin toteuttamiseen liittyviä käytännön kysymyksiä. Ympäristöpolitiikan eri ohjauskeinoille tyypillisimpiä taloudellisia vaikutuksia ja niiden arviointimenetelmiä tarkastellaan. Opas esittelee myös eri ympäristöpolitiikan sektoreiden tavallisimpia taloudellisia kysymyksiä ja lähestymistapoja niiden selvittämiseksi. Esimerkkeinä hyödynnetään Suomessa ja ulkomailla toteutettuja taloudellisten vaikutusten arviointeja.


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post