Ympäristölupien valvontaohje / Anvisningar för tillsynen över miljötillstånd

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/41776

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ympäristöopas_123.pdf 742.2Kb PDF View/Open
Title: Ympäristölupien valvontaohje / Anvisningar för tillsynen över miljötillstånd
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2005
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöopas 123
ISBN: 951-731-352-7
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41776
Abstract: Ohjeella on tarkoitus auttaa ympäristölupien valvonnan tehokasta ja yhdenmukaista toteuttamista sekä tukea valvontaviranomaisten käytännön työtä ja valvontasuunnitelmien laatimista. Ympäristöministeriö korostaa ohjeella hyvän ja tehokkaan valvonnan merkitystä ja sen suunnitelmallisen järjestämisen tarvetta. Tämä ohje on tarkoitettu ensisijaisesti alueellisten ympäristökeskusten käyttöön, mutta myös kunnat voivat käyttää tätä valvontaohjetta soveltuvin osin valvontatyönsä järjestämisessä. Tässä ohjeessa valvonnalla tarkoitetaan valvontaviranomaisten toimia lupamääräysten valvomiseksi. Ohjeessa käsitelläänkin valvontaviranomaisen toimenkuvaa kokonaisuutena, ottaen huomioon sekä toimenpiteet valvonnan edellytysten kehittämiseksi että valvontaviranomaisten toimet lupamääräysten valvomiseksi. Tässä ohjeessa ei käsitellä hallinnollisten pakkokeinojen käyttämistä.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record