Ohje pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan luokitteluun vuosille 2012–2013 − päivitetyt arviointiperusteet ja niiden soveltaminen

Show simple item record

dc.contributor.author Aroviita, Jukka
dc.contributor.author Hellsten, Seppo
dc.contributor.author Jyväsjärvi, Jussi
dc.contributor.author Järvenpää, Lasse
dc.contributor.author Järvinen, Marko
dc.contributor.author Karjalainen, Satu Maaria
dc.contributor.author Kauppila, Pirkko
dc.contributor.author Keto, Antton
dc.contributor.author Kuoppala, Minna
dc.contributor.author Manni, Kati
dc.contributor.author Mannio, Jaakko
dc.contributor.author Mitikka, Sari
dc.contributor.author Olin, Mikko
dc.contributor.author Perus, Jens
dc.contributor.author Pilke, Ansa
dc.contributor.author Rask, Martti
dc.contributor.author Riihimäki, Juha
dc.contributor.author Ruuskanen, Ari
dc.contributor.author Siimes, Katri
dc.contributor.author Sutela, Tapio
dc.contributor.author Vehanen, Teppo
dc.contributor.author Vuori, Kari-Matti
dc.date.accessioned 2013-11-06T09:59:45Z
dc.date.available 2013-11-06T09:59:45Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-952-11-4114-0
dc.identifier.issn 1796-1653
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/41788
dc.description.abstract Suomen ensimmäinen pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan luokittelu laadittiin vuonna 2008 vesienhoidon ensimmäisen suunnittelukauden ohjeistuksen (Ympäristöhallinnon ohjeita OH 3/2009) mukaisesti. Tässä oppaassa esitetään päivitetyt arviointiperusteet pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan arviointiin ja luokitteluun vesienhoidon toista suunnittelukautta varten. Ohje on ensisijaisesti tarkoitettu ELY-keskuksille vesienhoidon suunnittelussa käytettäväksi vesien tilan luokitteluun. ELY-keskusten on tärkeää huomioida ja ottaa systemaattisesti käyttöön ohjeessa esitetyt päivitetyt arviointiperusteet. Vesien tilan luokittelussa käytettäviä parametreja on tapauskohtaisesti sisällytettävä toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailuihin ja YVA-selvityksiin. Ohjeessa esitetään ne muutokset ja lisäykset, jotka vuosien 2012–2013 aikana toteutettavassa luokittelussa tulee huomioida verrattuna ensimmäisen suunnittelukauden ohjeistukseen. Muilta osin noudatetaan ensimmäisen luokittelukierroksen ohjeistusta (Ympäristöhallinnon ohjeita OH 3/2009). Kaikki luokittelutekijöiden arviointiperusteet (vertailuarvot ja luokkarajat) ovat tässä ohjeessa liitteinä, eikä ohjeen OH 3/2009 liitetaulukoita tule käyttää. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Ympäristöhallinnon ohjeita 7/2012 fi
dc.title Ohje pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan luokitteluun vuosille 2012–2013 − päivitetyt arviointiperusteet ja niiden soveltaminen fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.ysa vesistöt
dc.subject.ysa pintavesi
dc.subject.ysa joet
dc.subject.ysa järvet
dc.subject.ysa meret
dc.subject.ysa rannikkovedet
dc.subject.ysa ekologinen tila
dc.subject.ysa vesikemia
dc.subject.ysa vedenlaatu
dc.subject.ysa luokitukset
dc.subject.ysa vesienhoito
dc.subject.ysa vesistönkuormitus
dc.subject.ysa vesien saastuminen

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
OH_7_2012.pdf 6.198Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record