Laboratory Diagnosis and Surveillance of Acute Respiratory Tract Infections Caused by Certain Common Viruses and Mycoplasma pneumoniae

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-007-8
Title: Laboratory Diagnosis and Surveillance of Acute Respiratory Tract Infections Caused by Certain Common Viruses and Mycoplasma pneumoniae
Author: Räty, Riitta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biosciences, Division of Biochemistry
National Institute for Health and Welfare
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-11-29
Belongs to series: URN:ISSN:1798-0062
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-007-8
http://hdl.handle.net/10138/41879
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Respiratory infections are the most common illnesses worldwide, and a large fraction of those are of viral origin. These infections are associated with significant morbidity and mortality and have substantial socioeconomic impact. Rapid identification of a causing agent provides guidance for treatment decisions and may help prevent the further spread of the virus. Noteworthy that virus infections can be complicated by subsequent bacterial infections. Over a period of 16 years, the occurrence of seven common respiratory viruses has been studied in certain segments of the Finnish population. A laboratory test (TR-FIA) for the rapid detection of viral proteins in respiratory secretions has been used in these studies. From many of the patients also acute- and convalescent-phase serum specimens have been collected for the detection of antibodies to these seven viruses and also to Mycoplasma pneumoniae, a bacterial pathogen. During the 16-year period of observation, influenza viruses have caused epidemics every year. Some of these influenza findings have been further investigated in the National Influenza Center and relevant results have been reported to the WHO and to other international organizations. Also the respiratory syncytial virus (RSV) has been found to circulate every year. This virus is an important respiratory pathogen of small children, but also of the elderly. Mycoplasma pneumoniae caused epidemics at intervals of several years. Typically, Mycoplasma pneumoniae affects families with school-age children, and often these infections do not require treatment. Members of the Finnish Defense Forces have been overrepresented in this surveillance, and a significant number of mycoplasma findings have been from young service men hospitalized with pneumonia. Although serological methods rarely help establish a diagnosis during the early phase of an infection, this study has shown that serology performed on paired sera can identify a substantial number of infections that would have gone undetected by rapid diagnostic methods. Besides finding the causative agent of a patient s illness, surveillance of respiratory infections provides information about pathogens that cause epidemics in the population. Through such surveillance it might be possible to identify previously unknown viruses, or common viruses with novel characteristics. As an example, one could mention zoonotic influenza viruses or influenza viruses that have acquired resistance to antiviral drugs.Hengitystieinfektiot ovat maailman yleisimpiä sairauksia, ja suurin osa niistä on virusten aiheuttamia. Virusten ja bakteerien sekainfektiot ovat kuitenkin melko yleisiä kuten myös bakteerikomplikaatiot virusperäisten infektioiden jälkeen. Hengitystieinfektioihin liittyy suuri sairastavuus ja merkittävä kokonaiskuolleisuus, joten niiden yhteiskunnallinen ja taloudellinen vaikutus on huomattava. Aiheuttajan nopea tunnistaminen auttaa valitsemaan oikeat hoitotoimenpiteet ja vähentämään infektion leviämistä ympäristöön. Pitkän aikavälin hengitystieinfektioiden seurantaan osallistui eri väestönosia Suomessa, ja seurannan aikana haettiin hengitystie-eritteistä antigeenitestin avulla seitsemää tavallista hengitystievirusta. Suuresta osasta tutkittavia oli myös otettu pariseeruminäytteet, joista mitattiin serologisen testin avulla mahdolliset vasta-ainenousut näitä samoja viruksia ja M. pneumoniae-bakteeria vastaan. RS-virus oli vallitseva virus pikkulapsilla, kun taas adenovirus oli yleisin varusmiehillä tavattu patogeeni. Etenkin pienille lapsille vakavia hengitystieinfektioita aiheuttavaa RS-virusta löytyi joka vuosi. Mykoplasmabakteeri aiheutti epidemioita muutaman vuoden välein. Tyypillisesti mykoplasmainfektiot kiertävät perheissä, joissa on koululaisia ja lasten vanhempien keskuudessa eivätkä nämä potilaat yleensä tarvitse sairaalahoitoa. Tähän työhön kuuluvissa aineistoissa mykoplasmadiagnooseja tuli kuitenkin eniten varusmiehille, jotka olivat joutuneet sairaalaan keuhkokuumeen vuoksi. Pariseeruminäytteiden tutkiminen vie aina aikaa, joten serologisia tuloksia ei yleensä ollut käytettävissä lääkärin apuna hänen suunnitellessaan potilaan ensivaiheen hoitoa. Serologisten tulosten valmistuttua ne kuitenkin paljastivat enemmän diagnooseja kuin antigeenitesti. Näin ollen pariseeruminäytteiden testaus kartutti merkittävästi epidemiologista tietoa. Potilaskohtaisen virusdiagnostiikan lisäksi on tärkeätä seurata mitä viruksia on liikkeellä ja mitkä mahdollisesti aiheuttavat epidemioita. Seurannan avulla on silloin tällöin löydettävissä toistaiseksi tuntemattomia viruksia ja tunnettuja viruksia, joilla on uusia ominaisuuksia. Esimerkkeinä uusista uhkakuvista ja seurattavista ilmiöistä mainittakoon eläimistä lähtöisin olevat influenssavirukset ja influenssavirukset, jotka ovat viruslääkeaineille resistenttejä. Tässä työssä seurattiin 16 vuoden aikana tiettyjen hengitystievirusten esiintymistä Suomen väestössä. Tutkimusnäytteitä saatiin etupäässä pikkulapsilta ja varusmiehiltä. Pitkän aikavälin tutkimuksessa käytettiin koko ajan samoja vakiintuneita testausmenetelmiä. Samanaikaisesti kehitettiin ja validoitiin erilaisia uusia laboratoriomenetelmiä. Tutkimusjakson aikana influenssavirukset aiheuttivat epidemioita joka vuosi. Osa näistä influenssaviruksista tutkittiin Kansallisessa Influenssakeskuksessa tarkemmin. Tutkimusten tuloksia raportotitiin WHO:lle ja muille kansainvälisille tahoille.
Subject: luonnontiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
raty_dissertation.pdf 4.039Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record