Kansalaisuus ja sen ideaalit vammaispolitiikassa kriittisen kyvykkyystutkimuksen näkökulmasta tarkasteltuna

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201311117337
Title: Kansalaisuus ja sen ideaalit vammaispolitiikassa kriittisen kyvykkyystutkimuksen näkökulmasta tarkasteltuna
Author: Kauppila, Aarno
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201311117337
http://hdl.handle.net/10138/41895
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: My master's thesis is a study of citizenship and its ideals in disability policy from the perspective of critical ability studies. The main focus of ability studies is to analyze ableism and how it produces ideals of perfect humanness. Therefore, from the perspective of ableism these ideals produce disability and impairments as something intolerable as well as inherently and ontologically negative. My study focused on the disability policy paradigm as it is after the convention on the rights of persons with disabilities from the year 2006. The disability policy paradigm emphasizes both the rights of people with disabilities to full citizenship and their participation in society. The study data included 20 documents from European, national and municipal disability policies, released from 2006 onwards. In this study I explored how ableism defines the construction of full citizenship and how ableism affects individual's possibilities to participate as citizen according to the current disability policy. As my research method, I applied interpretative reading style based on the New Rhetoric. In the current disability policy paradigm the ideal of full citizenship is based on individualistic and neoliberalistic views, which emphasize self-mastery and independence. This ideal is impossible for people with disabilities because self-mastery and independence are defined as autonomy from other people and social services. Moreover, falling short from the ideal is located in ontologically negative space. Subsequently the bodies with impairments are always seen as imperfect and defective as well as economically burdening. Emphasizing the physical imperfectness of individuals defines their possibilities to participate in society because this participation is emulating the ideal. Also, the individuals with disabilities are forced to repeat their imperfectness in order to obtain social services, which enable participation. Ontological discrimination of people with disabilities is evident in the disability policy, even though it contradicts the aims of the policy.Tutkielmani on kriittiselle kyvykkyyksien tutkimukselle perustuva tarkastelu kansalaisuudesta ja sen ideaaleista vammaispolitiikassa. Kriittisessä kyvykkyyksien tutkimuksessa lähtökohtana on usein sosiaalisessa vammaistutkimuksessa analysoimatta jääneen vammattomuuden ja vallitsevien kyvykkyysihanteiden tarkastelu sekä se, miten kyvykkyysihanteet tuottavat käsitystä täydellisestä ihmisyydestä muodostaen vammaisuudesta sietämätöntä, ei-toivottavaa ja ontologialtaan negatiivista. Tarkasteluni kohdistui vammaispoliittiseen paradigmaan, joka on muotoutunut vuonna 2006 Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen hyväksymän yleissopimuksen vammaisten ihmisten oikeuksista jälkeen. Keskeisinä tavoitteina paradigmassa on vammaisiksi määritetyille ihmisille täysivaltaisen kansalaisuuden takaaminen ja yhteiskunnallisen osallistumisen lisääminen. Tutkimusaineisto koostui eurooppalaisista, valtakunnallisista ja kunnallisista vammaispoliittisista dokumenteista, joita oli yhteensä 20. Tutkimustehtävänä oli tarkastella sitä, miten kyvykkyysihanteet määrittelevät täysivaltaisen kansalaisuuden ideaalin rakentumista ja yksilöiden toimintamahdollisuuksia kansalaisina vammaispolitiikassa. Lukutapana sovelsin uuteen retoriikkaan perustuvaa luentaa. Vallitsevassa vammaispoliittisessa paradigmassa täysivaltaisen kansalaisuuden ideaali perustui omatoimisuutta ja itsenäisyyttä painottavalle uusliberalistiselle individualismia korostavalle ihmiskäsitykselle. Tällainen kansalaisuuden ideaali muodostui mahdottomaksi vammaisiksi määritetyille yksilöille, koska käsityksen mukaan omatoimisuus ja itsenäisyys tarkoittavat samaa kuin olla riippumaton muista ihmisistä ja sosiaalipalveluista. Ideaalin ulkopuolelle paikantuminen muodostui ontologialtaan negatiivisena. Vammaiseksi määriteltyä ruumista ei tällöin ole mahdollista käsittää muuten kuin sekä puutteellisena ja viallisena että taloudellisena rasitteena. Yksilön toimintamahdollisuuksia kansalaisena ruumiillisen puutteellisuuden korostaminen määrittää siten, että yhteiskunnallinen osallistuminen on pääsääntöisesti ideaalia jäljittelevää. Lisäksi yksilö pakotetaan toistamaan puheessaan omaa puutteellisuuttaan ja viallisuuttaan saadakseen osallistumisen mahdollistavia sosiaalipalveluita. Vammaispolitiikassa on havaittavissa vammaisiksi määriteltyihin ja kansalaisideaalin ulkopuolella oleviin yksilöihin kohdistuvaa ontologista diskriminaatiota, joka on ristiriidassa poliittisten tavoitteiden kanssa.
Subject: ability
disability
ability studies
disability studies
citizenship
vammaisuus
kyvykkyyksien tutkimus
kansalaisuus
sosiaalinen vammaistutkimus
vammattomuus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kansalai.pdf 395.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record