Households' images of gambling

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-109078-3
Title: Households' images of gambling
Author: Borch, Anita
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies, sociology
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Date: 2013-12-14
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-109078-3
http://hdl.handle.net/10138/41987
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Problem-oriented studies of gambling have been dominated by psychological and increasingly neuroscientific approaches. Less attention has been paid to the social surroundings that influence and are influenced by problem gambling. To help fill this gap in research, this thesis focuses on what Sulkunen and Rantala (Rantala and Sulkunen, 2011, Sulkunen 2007, 2012) call cultural images of gambling and problem gambling. Cultural images refer to shared thoughts, which main function is to create a common reality of meanings, and hence enable people to orientate in the world and to communicate with others. Inspired by Sulkunen and Rantala s theories, it can be argued that problem gamblers undergo a process with three partially overlapping and mutually influencing stages of image-making: semiosis, de-semiosis and re-semiosis. In the process of semiosis, gambling is perceived, interpreted and given meaning. In the processes of de-semiosis and re-semiosis this meaning is changed and new images are born. So far the hypothesis of Sulkunen and Rantala has been analyzed in two particular settings: the fictional context of Western films dealing with different kinds of addiction, and the virtual context of a Finnish web forum discussing gambling and gambling problems. The aim of the thesis is to explore the hypothesis in the context of the household. Studying cultural images in the context of the household is an important supplement to dominant psychological and neuroscientific approaches on gambling, and hence contributes to preventing and reducing the harm of problem gambling in society. Based on qualitative studies of households with and without reported gambling problems, the analysis supports the hypothesis suggesting that problem gamblers undergo a process of semiosis, de-semiosis and re-semiosis. Interestingly, the research also indicates that other household members, in this case the spouse, seem to undergo a similar process. Consequently, significant members of the immediate family should to a larger extent be included in prevention and harm reduction work, both by virtue of being an affected part ( patient ), and in terms of representing a self-help resource ( therapist ).Studier av spelproblem har varit dominerade av psykologiska och i ökande grad neurovetenskapliga perspektiv. För att bidra till att fylla detta kunskapshålet har denna avhandling fokus på det som Sulkunen och Rantala (Rantala and Sulkunen, 2011, Sulkunen 2007, 2012) kallar kulturella bilder («cultural images») av penningspel og spelproblemer. Kulturella bilder refererar till gemensamma foreställingar som har som sin viktigaste funktion att skapa en gemensam forståelse av verkligheten och därmed hjälpa mänskor till att orientere sig i världen och till att kommunisera med andre. Inspirerad av Sulkunen och Rantalas teorier kan det argumenteras att problemspelare går igenom en process bestående av tre, delvis överlappande och ömsesidigt påverkande stadier av meningsskapande: semiose, de-semiose och re-semiose. I semiose-processen blir penningspelandet uppfattat, fortolkat och gett mening. I de-semose och re-semiose-processerna ändres denna meningen och nya bilder skapas. Hittills har Sulkunen och Rantalas teorier analyserats i två olika sammanhang: filmer som handler om olike typer av beroende, och finska web-forum som diskuterar penningspel och spelproblemer. Målet med denna studien är att undersöka hypotesen i ett hushållskontekst. Studier av kulturelle bilder av penningspel och spelproblem i ett hushållskontekst är viktiga for att supplere de dominerande psykologiska och neurovetenskapliga perspektivena, och de kan bidra till att förebygga og minska skadorna av penningspelande. Baserat på kvalitativa studier av hushåll med och utan spelproblem bekräftar denna avhandlingen hypotesen om att penningspelare genomgår en process av semiose, de-semiose och re-semiose. Det är intressant att den också indikerar att andra hushållsmedlemmar, i det här tilfället partneren, tycks genomgå en liknande process. Det rekommenderas derför att viktiga medlemmar av den närmaste familjen i en större grad än i dag bör ta del i det förebyggande och skadereduserende arbetet, både som påverkad part («patient») och som självhjälpsressurs («terapeut»).
Subject: gambling
gambling problems
addictions
households
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
borch_dissertation.pdf 422.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record