Nettipohjaisen asukaspalautejärjestelmän - AsukasNetin - kehittäminen

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42037

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_17_2006.pdf 874.6Kb PDF View/Open
Title: Nettipohjaisen asukaspalautejärjestelmän - AsukasNetin - kehittäminen
Author: Peltomäki, Pasi
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2007-01-16
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 17/2006
ISBN: 978-952-11-2404-0
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/42037
Abstract: Tässä hankkeessa kehiteltiin internetpohjainen asukaspalautejärjestelmä – AsukasNet. Hankkeessa mukana olleet aravavuokrataloyhtiöt kehittivät yhdessä konsultin kanssa nettijärjestelmän. Asukas-Net -järjestelmä perustuu kyselylomakkeeseen, johon asukkaat voivat vastata suoraan netin kautta. Kyselylomake voidaan toimittaa asukkaille myös perinteisenä paperiversiona, josta vastaukset viedään yhtiön henkilökunnan toimesta järjestelmässä olevaan yhteiseen tietokantaan. Järjestelmästä on mahdollista saada raportteja yhtiön käyttöön. Yhtiöt voivat myös vertailla oman yhtiönsä tietoja hankkeeseen osallistuneiden yhtiöiden yhteiseen tietokantaan. Palautelomakkeessa kartoitettiin asukkaiden mielipiteitä ja tyytyväisyyttä mm. asuinympäristöstä, isännöinnistä, kiinteistönhoidosta, siivouksesta, kunnossapidosta ja osallistumisesta asukasdemokratiatoimintaan. Raportissa on yhteenveto asukastyytyväisyyskyselyn tuloksista.
Subject (ysa): aravajärjestelmä
vuokratalot
asukkaat
tietoverkot
palaute
tyytyväisyys


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record