Hallinto-oikeuksien asemakaavaratkaisujen kumoutumisperusteet 2001-2005

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42038

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_18_2006.pdf 967.2Kb PDF View/Open
Title: Hallinto-oikeuksien asemakaavaratkaisujen kumoutumisperusteet 2001-2005
Author: Wähä, Susanna
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2006-11-25
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 18/2006
ISBN: 978-952-11-2491-1
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/42038
Abstract: Raportti muodostaa osan maankäyttö- ja rakennuslain soveltamiskäytäntöä hallintotuomioistuimissa selvittäneistä ympäristöministeriön tutkimuksista. Raportissa on tutkittu ja selvitetty niitä syitä, joiden vuoksi kuntien asemakaavapäätöksiä on kumottu hallinto-oikeuksissa valituksen johdosta. Myös korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut tilanteissa, joissa hallinto-oikeuden päätös on muuttunut, sisältyvät selvitykseen. Tutkittu aineisto koostuu lähes koko maankäyttö- ja rakennuslain voimassaoloajalta vuosilta 2000–2005. Kuntien asemakaavapäätökset pysyivät varsin hyvin hallinto-oikeuksissa, vain noin 10 % kumottiin. Kumoaminen johtui enemmän kaavan menettelyyn liittyvistä syistä kuin kaavan sisällöstä. Menettelyyn kohdistuvana suurimpana ryhmänä oli selvitysten riittävyys. Sisältökysymykset jakautuivat useisiin eri perusteisiin, mikään yksittäinen peruste ei noussut muita suuremmaksi.
Subject (ysa): asemakaavoitus
valitukset
hallintotuomioistuimet
hallintopäätökset


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record