Our Ancestors Were Bedouin : Memory, Identity and Change : The Case of Holy Sites in Southern Jordan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9577-1 http://hdl.handle.net/10138/42071
Title: Our Ancestors Were Bedouin : Memory, Identity and Change : The Case of Holy Sites in Southern Jordan
Author: Miettunen, Päivi
Other contributor: Petersen, Andrew
Juusola, Hannu
Harviainen, Tapani
Palva, Heikki
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, maailman kulttuurien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för världens kulturer
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-12-13
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9577-1
http://hdl.handle.net/10138/42071
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study concentrates on three concepts: memory, identity and change. I study the concept of memory in the formation of a communal identity. Individual experiences and emotions are given interpretation and meaning from the basis of the individual's own sphere of knowledge, taught and transmitted by his own culture and society. This memory then becomes the shared idea and ideal of the community, and when transmitted to the next generations it overcomes the boundaries of time. In this process, the memory, therefore, is essentially the factor which at the same time defines and is defined by the community itself. What people call change can be considered to be a constant process of remembering and forgetting. The state of Jordan has created a national identity where the Bedouin past and culture are seen as the promoted symbols of the state. At the same time, the government has worked on the modernization of the Bedouins: the nomads are being sedentarized, secular and religious education, as well as modern technology and health care, are available even in the areas that used to be the most dangerous peripheries in the past. These processes have also influenced the identity of the inhabitants of south Jordan in the last few decades, yet despite all the changes, the most prominent factors in their identity continue to be the tribal heritage and being a Bedouin. I am approaching these concepts from the case of the local saints (Awliyā). In the everyday religion, these holy men and women have gained an important role: people have addressed the saints in order to gain health, wealth, rain, fertility and protection among other things. I have conducted fieldwork in south Jordan and located several holy sites, many of them uncharted until now. Recording folklore and old memories of the sacred places, while also observing the religious practices and everyday life of the local people has been the goal of this work. When studying the local tradition of holy places in South Jordan, it is evident that the old traditions are being forgotten, but what is replacing the old traditions, and how does this change affect the identity of the local people? When such places lose their significance, what effect does it have or perhaps, is it a result of a change that has already taken place in the identity of the people? One topic of special interest is the role of women, as they played a very active part in many of the old traditions and rituals. Another central issue is the tribal integrity and identity, as many of the sacred places were strongly connected to the past of the tribes, with various saints being their ancestors and earlier leaders. Comparing the change in Southern Jordan to the processes that are taking place in other parts of the world has provided a framework for this research. This work is a case study of the change in action, showing on a local level how a community reacts to the new ideas in numerous ways, for example, by returning to its own roots on one hand and embracing the new global scene on the other even to the level of reinventing its own past.Tämä tutkimus keskittyy kolmeen käsitteeseen: muistiin, identiteettiin ja muutokseen. Lähtökohtana on muistin merkitys yhteisön identiteetin muodostumisessa. Yksilö tulkitsee ja antaa merkityksiä omille kokemuksilleen ja tunteilleen sen tietämyksen perusteella, mitä hänen oma yhteisönsä on hänelle opettanut. Toisinaan nämä merkitykset ja tulkinnat – muistot – tulevat osaksi koko yhteisön jakamia arvoja ja ihanteita. Nämä tärkeät muistot ja arvot siirtyvät myös seuraavalle sukupolvelle, joka puolestaan tulkitsee niitä omasta kokemuspiiristään käsin. Muistamisesta ja muistoista tulee näin merkittävä osa prosessia, joka paitsi määrittää yhteisöä, on myös jatkuvasti yhteisön määrittelemää. Näin ollen myös muutokseksi kutsuttu ilmiö voidaan nähdä muistamisen ja unohtamisen prosessina. Jordanian valtio on luonut itselleen kansallisen identiteetin, jossa beduiinikulttuurista ja beduiinien historiasta on tullut arvostettuja symboleita. Samaan aikaan hallitus on kuitenkin pyrkinyt modernisoimaan beduiinien elämää: paimentolaiset on pyritty asuttamaan pysyvästi aloilleen. Koulutus, moderni teknologia ja terveydenhuolto ovat nykyisin tarjolla seuduilla, jotka vielä viime vuosisadan alussa nähtiin levottomina ja vaarallisina sivistyksen reuna-alueina. Viime vuosikymmenien aikana nämä muutokset ovat vaikuttaneet ihmisten identiteettiin myös Etelä-Jordaniassa. Muutoksista huolimatta heimoperinne ja beduiini-identiteetti ovat kuitenkin edelleen tärkeitä elementtejä alueen asukkaiden elämässä. Olen tutkinut kolmea käsitettäni pyhimysperinteen kautta. Pyhimykset , arabiaksi "Awliyā ", ovat olleet tärkeitä hahmoja arjen uskonnollisuudessa. Ihmiset ovat vierailleet pyhien miesten ja naisten haudoilla ja rukoilleet mm. terveyttä, menestystä, sadetta, hedelmällisyyttä ja suojelusta. Olen kartoittanut näitä pyhiä paikkoja Etelä-Jordaniassa ja löytänyt kenttätyöni aikana myös useita aiemmin tuntemattomia kohteita. Ymmärtääkseni perinnettä kokonaisuutena olen kerännyt suullista aineistoa haastattelemalla paikallisia, ja olen myös käyttänyt osallistuvaa havainnointia perehtyessäni alueen asukkaiden uskonnolliseen perinteeseen ja arkielämään. On havaittavissa, että monet vanhat perinteet – myös pyhillä paikoilla vierailu ja pyhimyskultti kokonaisuudessaan – ovat katoamassa Etelä-Jordaniassa. Mutta mitkä elementit korvaavat nämä perinteet, ja kuinka tällainen muutos vaikuttaa paikallisten identiteettiin ja muistoihin omasta menneisyydestään? Pyhät paikat ovat olleet osa heimoidentiteettiä, sillä monet paikat liittyvät heimojen menneisyyteen ja useat pyhinä pidetyt henkilöt ovat heimojen esi-isiä ja entisiä johtohahmoja. Myös naisten rooli on muuttunut: heidän asemansa rituaalien vetäjinä ja perinteen kantajina on aiemmin ollut arjen uskonnollisuudessa usein näkyvämpi ja julkisempi. Vaikka itse olen keskittynyt Etelä-Jordaniaan, ovat sekä pyhimysperinne, että beduiinikulttuurin muutos paljon laajempia ilmiöitä. Näistä aiheista tehdyt tutkimukset eri puolilla islamilaista maailmaa ovat tarjonneet tärkeän vertailukohdan omalle aineistolleni. Tämä työ on käytännön esimerkki muutoksesta. Se kuvaa paikallisella tasolla sitä, kuinka eri tavoin yhteisö reagoi uusiin ilmiöihin. Se voi pitäytyä osin menneessä, kuitenkin samalla hyväksyen uusia kansainvälisiä vaikutuksia jopa luoden uudelleen oman menneisyytensä tässä prosessissa.
Subject: Middle Eastern Studies
Lähi-idän tutkimus
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Miettunen_Dissertation.pdf 4.300Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record