Markkinatutkimukset todisteena tunnusmerkkioikeudessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062990
Title: Markkinatutkimukset todisteena tunnusmerkkioikeudessa
Author: Tuomala, Sara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062990
http://hdl.handle.net/10138/42119
Thesis level: master's thesis
Discipline: Commercial law
Kauppaoikeus
Handelsrätt
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan tunnusmerkkioikeudessa todisteina käytettäviä markkinatutkimuksia. Tunnusmerkkioikeudellista lainsäädäntöä tulkittaessa kohderyhmän käsitykset tavaramerkistä tai muusta tunnuksesta ovat usein merkityksellisiä. Markkinatutkimuksilla tutkitaan kuluttajien ja muiden markkinoilla toimivien yksiköiden käsityksiä, assosiaatioita ja mielipiteitä markkinoilla. Empiirisillä tutkimuksilla on mahdollista analysoida kohderyhmän käsityksiä tilastotieteellisin metodein, joiden perusteella tehdyt havainnot voidaan esittää oikeusprosessissa todisteena. Markkinatutkimusten todistekäyttöön tunnusmerkkioikeudessa on kiinnitetty oikeustieteellisessä doktriinissa huomiota jo 1900-luvulla esimerkiksi Yhdysvalloissa. Pohjoismaisessa vertailussa markkinatutkimukset ovat saaneet erityisen painoarvon Ruotsissa, missä tutkimuksille on annettu vahva asema sekä oikeuskäytännössä että doktriinissa. Tutkielmassa selostetaan oikeustilaa liittyen markkinatutkimusten käyttöön todisteena tunnusmerkkioikeudessa ja analysoidaan oikeussäännöksiä, joiden tulkinnalla on merkitystä markkinatutkimusten käyttökelpoisuuden ja niille annettavan todistearvon kannalta. Lisäksi tutkielmassa käsitellään niitä prosessioikeuteen ja markkinatutkimusten metodologiaan liittyviä seikkoja, jotka vaikuttavat tutkimusten todistearvoon, luotettavuuteen sekä käyttökelpoisuuteen. Esille nostetaan myös doktriinissa ja oikeuskäytännössä markkinatutkimusten todistekäyttöön liitettyjä ongelmia. Markkinatutkimuksilla on pyritty tunnusmerkkioikeudellisissa prosesseissa todistamaan muun muassa tavaramerkin vakiintumista, laajaa tunnettuutta ja käytön kautta saavutettua erottamiskykyä. Tutkimuksia on käytetty myös tavaramerkkejä tai muita tunnuksia koskevan sekoitettavuuden todisteluun sekä maineen norkkimisen ja orjallisen jäljittelyn edellytyksenä vakiintuneesti pidetyn tunnettuusvaatimuksen toteennäyttämiseen. Tutkielmassa käsitellään yleisesti näyttöön liittyviä kysymyksiä ja erityisesti markkinatutkimustodistelua edellä mainittuja teemoja koskien. Lopuksi tutkielmassa tarkastellaan markkinatutkimusalan itsesäätelyä sekä ajankohtaisia trendejä ja pohditaan immateriaalioikeudellisia asioita koskevien prosessien keskittämisen vaikutuksia markkinatutkimustodisteluun. Tutkielmassa selostetaan kansallista oikeuskäytäntöä sekä yhteisön tuomioistuinten antamia ratkaisuja, jotka sisältävät markkinatutkimustodistelun kannalta olennaista argumentointia. Tutkielmaa laadittaessa on otettu huomioon osittain myös ulkomaista materiaalia ja lähdeaineistona on käytetty kotimaisen aineiston lisäksi etenkin ruotsalaista kirjallisuutta.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record