Kaksoislaskutus oikeudellisena ongelmana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063003
Title: Kaksoislaskutus oikeudellisena ongelmana
Author: Koskinen, Elisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063003
http://hdl.handle.net/10138/42133
Thesis level: master's thesis
Discipline: Criminal law
Rikosoikeus
Straffrätt
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan kaksoislaskutusta oikeudellisena ongelmana. Kaksoislaskutus on yleinen käytäntö Venäjän viennissä ja joidenkin arvioiden mukaan jopa puolet Suomesta Venäjälle vietävän tavaran määrästä on kaksoislaskutettua. Kaksoislaskutuksen kriminalisointitarpeesta Suomessa on ollut viime aikoina puhetta erityisesti vuonna 2009 voimaan tulleen tulliselvitysrikossääntelyn (12.6.2009/425) lainsäädäntötyön yhteydessä. Vaikka ilmiö ei olekaan uusi, aihe on ajankohtainen erityisesti viimeaikaisen oikeuskäytännön ja tullirikossääntelyn valmistelun seurauksena virinneen keskustelun valossa. Tutkielman keskiössä on kaksoislaskutuksen tarkastelu jo olemassa olevien kriminalisointien kannalta. Tähän liittyy olennaisesti pohdinta siitä, miten hyvin kukin kriminalisointi sopii kaksoislaskutuksen tunnusmerkistöön. Jokaisessa kriminalisoinnissa on joitain soveltuvuusongelmia, jotka liittyvät muun muassa Suomen rikoslain soveltamisalaan sekä tekijöiden tahallisuuden ja osallisuuden näyttämiseen. Tutkielmassa on pyritty käyttämään mahdollisimman laajasti olemassa olevaa kaksoislaskutukseen liittyvää oikeuskäytäntöä. Eri rikosnimikkeiden soveltumista kaksoislaskutusmenettelyyn on arvioitu näiden oikeustapausten perustelujen valossa. Oikeuskäytännön tarkastelu osoitti, että joillain jo olemassa olevilla kriminalisoinneilla pystytään puuttumaan kaksoislaskutuksen osatekoihin. Tästä huolimatta aiheesta viime aikoina virinneen keskustelun vuoksi oli perusteltua tutkia sitä, olisiko tarvetta kriminalisoida kaksoislaskutus omana tunnusmerkistönään. Tässä pohdinnassa on käytetty apuna muun muassa kriminalisointiperiaatteita. Tulosten perusteella voidaan todeta, ettei uusille kriminalisoinneille kaksoislaskutukseen liittyen ole pakottavaa tarvetta. Kriminalisointien sijasta menettelyyn tulisi yrittää puuttua muun muassa kansainvälistä yhteistyötä parantamalla ja sähköisten tullausmenettelyiden lisäämisellä. Suomalaisiin toimijoihin voi yrittää vaikuttaa esimerkiksi yrittäjille järjestettävillä talousrikostorjunnan koulutuksilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kaksoislaskutus ... 0. VIIMEISTELTY VERSIO.pdf 903.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record