Effects of exercise on breast cancer patients' quality of life

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9557-3
Title: Effects of exercise on breast cancer patients' quality of life
Alternative title: Liikunnan vaikutus rintasyöpäpotilaiden elämänlaatuun
Author: Penttinen, Heidi
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Helsinki University Central Hospital, Department of Oncology
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, institutionen för klinisk medicin
Date: 2013-12-20
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9557-3
http://hdl.handle.net/10138/42142
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The main goal of the thesis was to investigate the effects of a 12-month supervised exercise intervention on breast cancer patients' QoL shortly after adjuvant treatment. The secondary aims were to assess the physical and psychological well-being of patients immediately after adjuvant treatment of the largest breast cancer survivor population intervention study (BREX) to date and the patients' willingness to participate in such a long intervention. In addition, the work aimed to further clarify the results of the intervention by analyzing the QoL changes of participants of the exercise study compared to those of normal follow-up patients. Patients: Of the 573 randomized patients (aged 35 to 68 years), 500 were included in the final analyses of the effects of exercise intervention: 263 in the exercise group and 237 in the control group. A total of 73 patients were excluded from the final analyses for various reasons: not meeting the inclusion criteria (36), declined for personal reasons (20), breast cancer recurrence (14), and new malignancy during the intervention (3). All 537 patients who met the inclusion criteria after the baseline visit and investigations were included in the baseline analysis. Patients of the additional study consisted of two separate patient groups: 237 control patients of the BREX study and 108 similar breast cancer patients (who met the same inclusion criteria and were treated according to the same guidelines as the patients in exercise study) participating in a follow-up study which did not contain any intervention. Methods: The EORTC QLQ-C30 and BR-23 questionnaires were used to evaluate QoL, FACIT-F for fatigue, and the Finnish modified version of Beck s 13-item depression scale (BDI). Physical fitness was assessed by a 2-km walking test and figure-8 running test, and physical activity (PA) by metabolic equivalent (MET) hours per week (MET-h/wk) based on data collected by a prospective two-week physical activity diary. Results: Of the eligible patients 78.3% participated in the study. At baseline, the global QoL of the study patients was lower than in the general population; 26% of them were rated as depressed, 20% as fatigued, and 82% suffered from menopausal symptoms, which seemed to impair QoL. Most scores from the EORTC QLQ-C30 improved significantly within both the exercise and control groups during 12 months, with no significant differences between groups. Participation in the exercise intervention study per se seemed not to improve the QoL of breast cancer survivors. At baseline, 62% of the walking test results were below the population average. Physical performance in walking tests correlated significantly to MET hours and to previous leisure-time physical activity. The amount of physical activity increased from baseline over a 12-month period in both groups; there were no significant differences between the groups. Neuromuscular performance improved significantly in the training group during 12 months. No significant effect of intervention was observed on cardiorespiratory fitness. However, the walk time improved significantly in both groups during the intervention. Already at baseline, PA improved QoL. After the 12-month follow-up there was a linear relationship between increased PA and improved QoL, irrespective of the intervention. There was a significant linear trend between higher physical activity and improved QoL and recovery from fatigue. No significant relationship was detected between physical activity and depression or between physical performance (figure-8 running or 2-km walking test) and QoL, fatigue or depression. Conclusions: Recruiting patients to the study succeeded excellently. With the exception of age limit and musculoskeletal disorders, the study population represents the general Finnish breast cancer population. At baseline, the QoL of the patients was impaired and the physical performance poor compared with the general population; in particular, depression and fatigue were related to impaired QoL. The study did not find evidence to support the superiority of the 12-month supervised vigorous aerobic exercise and home training over the control arm in improving physical activity and QoL of the patients. In contrast, both groups improved equally during the follow-up duration. Spontaneous recovery of QoL seems to be the most likely explanation for the observed results, at least when the intervention is timed to the rehabilitation period. Future exercise intervention studies targeting improvement of QoL should identify groups of patients that could benefit the most from an intervention and tailor the interventions to their specific needs.Yhä useampi rintasyöpäpotilas paranee pysyvästi, mutta raskaat liitännäishoidot huonontavat ainakin väliaikaisesti potilaiden elämänlaatua ja toimintakykyä. Voitaisiinko ohjatulla, säännöllisellä liikunnalla edistää rintasyöpäpotilaiden kuntoutumista? Tämä oli lähtökohtana Suomen rintasyöpäryhmän Rintasyöpä ja liikunta (BREX) -tutkimuksessa, joka on maailman suurin tähänastisista liikuntatutkimuksista rintasyöpäpotilaille. Se on myös ainoa tutkimus, missä liikuntaintervention aloitus on tapahtunut heti hoitojen päättymisen jälkeen. ----- Tutkimuksessa 537 naista satunnaistettiin liikunta- ja kontrolliryhmään. Liikuntaryhmäläisille järjestettiin kerran viikossa vuoden ajan ohjattu tunnin kestoinen harjoitus; kuntopiiriä ja aerobicia vuoroviikoin. Lisäksi he saivat vielä kotiharjoitteluohjelman. Kontrolliryhmäläiset saivat jatkaa entisiä liikuntatottumuksiaan. Tutkimuksen alussa uupumuksesta kärsi 20 %, masennuksesta 26 % ja vaihdevuosioireista 82 % potilaista. Ongelmat näyttivät kasautuvan samoille potilaille. Kävelytestitulos (2 km:n kävelytesti, UKK) oli normaaliväestöä huonompi. Uupumus, masennus ja ylipaino huononsivat elämänlaatua, kun taas liikunta ja hyvä kunto näyttivät parantavan sitä. Vuoden jälkeen liikunnan määrä oli lisääntynyt yhtä paljon sekä liikunta- että kontrolliryhmässä; noin tunnin viikoittaisen reippaan kävelylenkin verran. Kävelytestitulos parani vuoden aikana merkittävästi molemmissa ryhmissä; eroa ryhmien välillä ei ollut. Liikuntainterventio itsessään ei parantanut liikuntaryhmäläisten elämänlaatua kontrolliryhmäläisiin verrattuna. Kun tarkasteltiin kaikkia potilaita yhtenäisenä ryhmänä, havaittiin liikunnan lisäämisen parantavan elämänlaatua. Liikunnan määrä näytti olevan oleellisempaa kuin laji. Suomalaisten suosimat kävely ja sauvakävely ovat elämänlaadun parantamiseen erinomaisia. Sen sijaan luuntiheyden säilyttämiseksi ja lihasmassan kohentamiseksi suositellaan kävelyn lisäksi myös kuormittavampaa liikuntaa. Suurin osa suomalaisista rintasyöpäpotilaista liikkuu suosituksiin nähden riittävästi. Huolta herättävät ne potilaat, joille näyttää kasaantuvan useita ongelmia, ja jotka eivät lisänneet lainkaan liikuntaa tutkimusjakson aikana. Tutkimuksen pitkän seuranta-ajan ansioista voidaan jatkossa löytää ne potilaat, joiden elämänlaatu jää alentuneeksi ja kehittää keinoja heidän auttamisekseen. Suurimmalla osalla elämänlaatu kohenee normaalitasolle spontaanistikin ja heille sen sijaan näyttäisi riittävän kannustus. Rintasyöpädiagnoosissa voi olla jotain hyvääkin; se saattaa pysäyttää tarkistamaan elämäntapoja ja sitä kautta johtaa aiempaa parempaan terveyteen ja elämänlaatuun rintasyöpähoidoista toipumisen jälkeen.
Subject: lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record