Kukkolanjärven Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelma

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42155

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
PIRra_1_2007.pdf 2.727MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Kukkolanjärven Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelma
Tekijä: Pitkänen, Marja-Liisa
Julkaisija: Pirkanmaan ympäristökeskus
Päiväys: 2007-10-25
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: PIRra 1/2007
ISBN: 978-952-11-2817-2
ISSN: 1796-1807
URI: http://hdl.handle.net/10138/42155
Tiivistelmä: Kukkolanjärven Natura 2000 –alue (47 ha) on lintudirektiivin mukainen erityinen suojelualue (SPA-alue), jolla on merkitystä sekä lintujen pesimäalueena että muutonaikaisena levähdysalueena. Alueella tavataan myös luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja eläinlajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Euroopan Unionin Life Luonto –rahaston osarahoittamassa Pirkanmaan arvokkaiden lintuvesien kunnostus ja hoito –hankkeessa on Kukkolanjärvelle laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma yhteistyössä alueen omistajien ja muiden käyttäjätahojen kanssa. Suunnitelmaan on koottu tietoa mm. alueen aiemmista ja nykyisistä luontoarvoista ja käytöstä. Suunnitelmassa esitetään alueen hoitotoimiksi vierasperäisten pienpetojen pyyntiä, vesialueen kunnostamista vesilinnuille ja kahlaajille sopivaksi pesimä- ja levähdysympäristöksi, rantaluhtien pensaikon raivausta ja rantalaidunnusta. Suunnitelmassa on myös arvioitu hoitotöiden vaikutuksia sekä linjattu jatkoseurantaa.
Asiasanat (ysa): Natura 2000
luontoarvot
linnusto
hoito
kunnostus
käyttö
seuranta


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot