Kukkolanjärven Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelma

Visa fullständig post

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42155

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
PIRra_1_2007.pdf 2.727Mb PDF Granska/Öppna
Titel: Kukkolanjärven Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelma
Författare: Pitkänen, Marja-Liisa
Utgivare: Pirkanmaan ympäristökeskus
Datum: 2007-10-25
Språk: fi
Tillhör serie: PIRra 1/2007
ISBN: 978-952-11-2817-2
ISSN: 1796-1807
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/42155
Abstrakt: Kukkolanjärven Natura 2000 –alue (47 ha) on lintudirektiivin mukainen erityinen suojelualue (SPA-alue), jolla on merkitystä sekä lintujen pesimäalueena että muutonaikaisena levähdysalueena. Alueella tavataan myös luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja eläinlajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Euroopan Unionin Life Luonto –rahaston osarahoittamassa Pirkanmaan arvokkaiden lintuvesien kunnostus ja hoito –hankkeessa on Kukkolanjärvelle laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma yhteistyössä alueen omistajien ja muiden käyttäjätahojen kanssa. Suunnitelmaan on koottu tietoa mm. alueen aiemmista ja nykyisistä luontoarvoista ja käytöstä. Suunnitelmassa esitetään alueen hoitotoimiksi vierasperäisten pienpetojen pyyntiä, vesialueen kunnostamista vesilinnuille ja kahlaajille sopivaksi pesimä- ja levähdysympäristöksi, rantaluhtien pensaikon raivausta ja rantalaidunnusta. Suunnitelmassa on myös arvioitu hoitotöiden vaikutuksia sekä linjattu jatkoseurantaa.
Subject (ysa): Natura 2000
luontoarvot
linnusto
hoito
kunnostus
käyttö
seuranta


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post